فرار شاه از ايران و توصيه هاي وي به بختيار(زندگي سياسي شاه- چالش هاي سياسي و فرار هاي شاه- حوادث انقلاب 57)

شماره صفحه:204    شاه در فرودگاه قبل از سوار شدن به هواپيما به بختيار گفته بود «دولت شما مورد حمايت كامل من قرار دارد و اميدوارم كه علايق وطن پرستانه اعضاي آن سبب شود تا هر يك از آن ها بتوانند با انجام وظايف مشكلي كه به عهده گرفته اند به نتايج موفقيت آميزي دست يابند...». از وظايف مشكل كابينه بختيار- كه شاه به آن اشاره داشت- يكي برقراري آرامش در كشور بود و ديگري نجات سلطنت. براي هدف اول شاه فرماندهان ارتش را وادار به اطاعت از بختيار كرده بود و در مورد هدف دوم نيز بختيار خود را آماده مي ساخت تا كساني را كه شاه براي زنداني شدن در زمان حكومت ازهاري برچين كرده بود قرباني كند. چنانچه بختيار موفق مي شد در غياب شاه يك نخست وزير سابق، يك رئيس ساواك سابق و دسته اي از وزرا و رجال سابق را اعدام كند با اين اقدام خود مي توانست شاه را از بسياري گناهانش مبرا سازد و موانع بازگشتش به كشور را از سر راه بردارد و اين همان برنامه سپر بلابود.... به همين جهت نيز شاه قبل از سوار شدن به هواپيما خطاب به فرماندهان گارد
شماره صفحه:205    شاهنشاهي-كه خود را روي پايش انداختند و التماس كردند تا از رفتن منصرف شود- گفته بود«نگران نباشيد سفر من به خارج كشور زياد طول نخواهد كشيد» در حالي كه شاه اين بار هم حتي در لحظات آخر خودش را فريب مي داد و اصلا توجه نداشت كه طبقات ثروتمند و هوادارانش هرگز به جملات دلخوش كننده او اعتنايي نخواهند كرد و با آگاهي به اين حقيقت كه دفتر سلطنت شاه به صفحه آخر رسيده بلافاصله پس از وي مال و منال خود را برداشته و به دنبالش روانه خواهند شد.