عزيمت شاه و ثريا به كلاردشت در پي حوادث مرداد 1332 (زندگي سياسي شاه – قبل از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:267    صبح 11 اوت شاه و ثريا به رامسر  پرواز كردند. شاه دوست قديمي خودش ارنست پرون را در سعدآباد باقي گذارد براي اينكه او را در جريان وقايع قرار دهد. اينك متن اعلاميه وزارت خارجه: شاهنشاه و شهبانو به كلاردشت خواهند رفت و در آنجا اقامت خواهند كرد. محافل مسئول تهران اعلام مي دارند كه چون هواي تهران براي شهبانو مناسب نيست شاهنشاه تصميم گرفت براي ده روزي به شمال مسافرت نمايند و شاهنشاه براي عيد قربان به تهران عزيمت خواهند نمود.
ظاهرا مطلب خيلي عادي به نظر مي رسد زيرا اعليحضرتين هرساله تابستان ها به شمال مي روند بعلاوه حالت مزاجي شهبانو از زماني كه مبتلا به حصبه شده اند براي كسي پوشيده نبود. بنابراين كسي از جهت
شماره صفحه:268    اين مسافرت سوء ظني به خود راه نمي داد لكن از رامسر بلافاصله اعليحضرتين به كلاردشت رفتند و در آنجا ديگر مراقبتي نبود.