ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

از بابت معرفی این کتاب هم که چاپ خارج از کشور آن هم در ایام انقلاب است، همان اعتذاری را دارم که در معرفی کتاب «انقلاب» طرح کردم، یعنی به مناسبت فرارسیدن این ایام.
تاریخ مقدمه کتاب مرداد ماه 1357 است و می توان تصور کرد که همان زمان یا اندکی بعد در 263 صفحه چاپ شده است.
این محمد پورکیان اسم واقعی مولف است یا مستعار نمی دانم اما هر چه هست این اثر را به شکل تاریخی روایی و بیشتر ژورنالیستی نوشته است. آن زمان معمولا این قبیل آثار با اسم مستعار چاپ می شد تا امکان بازگشت شخص به ایران وجود داشته باشد.
این ادبیات معمولا اطراف یک حادثه، گزارش و متنی تهیه می شود که ممکن است گوشه هایی از آن واقعی باشد اما روشن است که بسیاری از مطالب نیز حدسی است که صحت و سقم آنها را نمی توان تعیین کرد.
کتاب در برلن غربی چاپ شده و به عنوان چهارمین اثر منتشره توسط انتشارات غمگسار نشر شده است. آدرس پستی این ناشر نیز در آخرین صفحه چاپ با شماره تلفن چاپ شده است.
البته روشن است که عنوان انتخاب شده تنها بخشی از مطالب کتاب است و بیشتر مطالب آن مربوط به جنایات رژیم پهلوی و مفاسد اقتصادی دولت یاد شده می باشد.
حدس ما این است که این کتاب چندان توزیع نشده و به خصوص نسخه های آن در ایران باید بسیار نادر باشد.
کتاب از نقش ارنست پرون در دستگاه پهلوی در طول سلطنت محمدرضا سخن گفته است. این ارنست پرون در دبیرستان محل تحصیل محمدرضا پهلوی با وی آشنا شده و به گفته نویسنده با او رابطه جنسی داشته که تا آخر نیز ادامه یافته است. عنوان انتخابی کتاب نیز بر اساس همین مطالب است.