در انجام تکلیف،تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد! / پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس

ايران معاصر  پهلوي مبارزه‌ی بی‌امان مدرس بر ضد هر آنچه غیر خدایی است، هنوز در جامعه‌ی ما ادامه دارد. راه مدرس، راه اسلام راستین است و هر آن کسی که در این راه گام می‌زند، قطره قطره خون پاک و مطهر آن شهید اسلام را، چراغ راه خویش می‌داند و می‌شناسد. خون مدرس، به شاگردان و مریدان او، راه پیکار با ظلم و استکبار را نشان می‌دهد و آرمان و سیاست او در جهت زندگی استقلالی و بدون چشم‌داشت از قدرت های خارجی، هم اکنون سرمشق و راهنمای خدمتگزاران جمهوری اسلامی است.
پیام به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس
تاریخ : 10/9/1360

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با درود به روح پاک شید اسلام سید حسن مدرس و همه‌ی شهدای اسلام و همه‌ی پیشتازان انقلاب اسلامی ایران!‌ روز دهم آذر ماه مصادف است با چهل و سومین سالروز شهادت روحانی مبارزی که در میدان دین و سیاست، با شجاعتی کم نظیر، به جنگ با ظلم و زور برخاست و در هولناک‌ترین ادوار تاریخ این سرزمین و در ایامی که هیچ صدای مخالفی علیه ستم و اختناق رضا خانی بلند نبود، علم مبارزه را یک تنه بر دوش گرفت و در راه انجام رسالتی که بر عهده داشت ، زندان و تبعید و ترور و شهادت را به جان و دل پذیرفت و بدون بیم و هراس،‌حکومت جابر و فاجر رضا خانی را به مبارزه طلبید.
امروز که پس از ده‌ها سال آرمان بزرگ او یعنی حاکمیت نظام اسلامی، در ایران تحقق یافته و نهال استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بالنده و بارور شده است. چهره‌ی درخشان بزرگ مردی که سیاست و دیانت را دو بازوی انسان کامل می‌‌دانست بیشتر و بهتر جلوه می‌کند. او به حقیقت ، نمونه‌ی کامل استقامت و اسطوره‌ی مقاومت و یکی از درخشان‌ترین چهره‌های مبارزه در تاریخ روحانیت و سیاست کشور ما بود.
مقاومت او در برابر دیکتاتوری، و ایستادگی او در برابر سیل هجوم فرهنگ خارجی، و مبارزات او بر ضد کفر و الحاد، و تلاش پیگیر او در راه استقرار احکام الهی، و فداکاری او در راه حفظ استقلال و شرف ملی و مذهبی، در تاریخ مبارزات دینی و سیاسی ، کم نظیر است.

این روحانی مبارز و این خطیب توانا و این پیکار‌گر راه حق و عدالت، از نخستین لحظه‌ی ورود به عالم سیاست تا آخرین لحظه‌های حیات پر برکتش، زبان گویا و برنده‌ی مردمی بود که بنا به تعالیم آیین آسمانی خویش، نمی‌توانستند در برابر ظلم و اختناق ساکت بنشینند و دم بر نیاوردند. و در چنان برهوتی که قدرت‌های خارجی، بدست قزاق بی‌فرهنگ بنام رضاخان، در کشور ما ایجاد کرده بودند، تنها خروش خاموش نشدنی این مرد منبر و محراب بود که سکوت دهشتبار حاکم را می‌شکست و لرزه بر ارکان حکومت سرنیزه و کشتار رضاخانی می‌افکند.

مدرس، به عنوان یک روحانی، که از چشمه‌ی فیاض دین رهایی بخش و انسان‌ساز اسلام سیراب بود، در انجام تکلیف الهی و شرعی خویش که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را در سر لوحه احکام خویش داد، تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و چه بسا که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور، تنها یک فریاد مخالف بود که پرده‌ی خفقان حاکم را می‌درید و آن فریاد، خروش دشمن‌شکن‌ مدرس بود.
پرده سیاه ظلم را، در سال‌هایی که حاکمیت رضا خان بر جامعه تثبیت می‌شد، چه بسیار که تنها یک چهره و یک نور از هم می‌درید، چهره‌ی نورانی و مقدس روحانی آزاده و مبارزی بنام سید حسن مدرس!

مدرس، ‌بحق افتخار جامعه‌ی روحانیت، به خصوص در قرن حاضر، و نمونه‌ای از مقاومت جامعه‌ی روحانیت در همه‌ی زمان‌هاست. فریاد او آشناترین فریاد مخالفت با استبداد و سلطه‌ی بیگانه، به گوش مردم میهن ماست و این فریاد را قدرت‌های خارجی و عوامل سرسپرده‌ی داخلی آنها، هیچگاه نتوانستند خاموش کنند و نخواهند توانست.

بیست و پنج سال پس از شهادت او بدست دژخیمان پهلوی، در سال 1341، همین فریاد بود که در حوزه‌ی علمیه قم ، از سینه‌ی امام بزرگوارمان طنین افکن شد و در خرداد 1342، در سراسر این میهن اسلامی، خواب ستمگران و طاغوتیان را برآشفت. پرچم مبارزه‌ای که شهید مدرس برافراشت، هیچ گاه بر زمین نیفتاد. سفیر گلوله‌ی دشمنان خود و خلق، نتوانست این فریاد الهی را خاموش کند.

چراغی که شهید مدرس فرا راه روحانیت و مردم بیدار کشور ما برافروخت هیچ گاه خاموش نگردید و علیرغم توطئه‌های دشمنان اسلام را انسانیت، این چراغ روز به روز روشن‌تر و پرفروغ‌تر شد و پرده‌ی ظلمت را درید و حا کمان مستبد و وابسته را رسوا ساخت و در نهایت بساط آنان را از این مرز و بوم برچید.

مبارزه‌ی بی‌امان مدرس بر ضد هر آنچه غیر خدایی است، هنوز در جامعه‌ی ما ادامه دارد. راه مدرس، راه اسلام راستین است و هر آن کسی که در این راه گام می‌زند، قطره قطره خون پاک و مطهر آن شهید اسلام را، چراغ راه خویش می‌داند و می‌شناسد.

خون مدرس، به شاگردان و مریدان او، راه پیکار با ظلم و استکبار را نشان می‌دهد و آرمان و سیاست او در جهت زندگی استقلالی و بدون چشم‌داشت از قدرت های خارجی، هم اکنون سرمشق و راهنمای خدمتگزاران جمهوری اسلامی است.

شعار «نه شرقی ، نه غربی» که امروز در تظاهرات میلیونی مردم مسلمان و انقلابی ایران به گوش می‌رسد، بازتاب فریاد تاریخی مدرس است. فریادی که او در اوج قدرت و سلطه‌ی بیگانگان، از جان و دل برکشید. و «جمهوری اسلامی» که حکومت منتخب اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن اسلامی ماست، پاسخ شایسته و سزاواری است از سوی مردم ایران به ندای آن بزرگ مرد تاریخ که در راه حاکمیت اسلام، جان خویش را نثار کرد، اما از آرمان اسلامی و انسانی خویش لحظه‌یی دست نکشید.

می‌گویند: در آبان ماه 1305 ، وقتی مزدوران رضا خان، مدرس را ترور کردند، او با پیکری تیر خورده و در هم شکسته از روی تخت بیمارستان، به فرستاده‌ی ویژه رضا خان چنین پاسخ داد که: «به کوری چشم دشمنان، من هنوز زنده‌ام»!

و من امروز دراین مجلس که به قصد گرامی‌داشت خاطره‌ی آن شهید اسلام برگزار شده است، به عنوان یکی از دلبستگان این انقلاب و در مقام مرید و پیرو آن روحانی بزرگوار ، سخن امام عزیزمان را تکرار می‌کنم که:
«مدرس زنده است، تا تاریخ زنده است».
چرا که اگر جسم او در میان ما نیست، راه و آرمان او با ماست . و در این راه، میلیون‌ها هموطن ما با شهید مدرس همآوایند که:
«دیانت ما، عین سیاست ماست و سیاست ما، عین دیانت ما ... منشاء سیاست ما دیانت ماست».

والسلام علیکم و رحمه‌الله
سید علی خامنه‌ای
رییس جمهوری اسلامی ایران