لیست شهدای ترور استان چهار محال و بختیاری

بسم الله الرحمن الرحیمتاريخ همواره آكنده از اقدامات تروريستي بوده است كه جان عده اي بي شمار از انسانها را گرفته و افراد بشر را از حقوق و آزادي هاي اساسي خود محروم ساخته است.
ابهامات گوناگون تاريخي و اجتماعي اين پديده غمبار را احاطه نموده است و اغلب بحث در باره آن سيمايي عاطفي يا فلسفي به خود مي گيرد كه نتايجي كاربردي چنداني در بر ندارد.بخشي از اين رويكرد مربوط به ذات اين پديده است ، زيرا تروريسم پديده اي خشونت بار است و لاجرم داوري در باره آن تا حد زيادي متاثر از اين خصيصه است.
در بيرون از دايره حوادث تروريستي آنجا كه وحشت و خشونت تروريسم قابل بهره برداري بوده است ، داوريها همراه با شيفتگي و حمايت بوده است ، به همين خاطر گاه در مورد يك پديده واحد نظرات متفاوتي پديد آمده است.
گشودن پرونده تروریسم در ایران و کاوش مبانی فکری آن ، ما را با ابعاد حیرت آور حذف رقبای فکری و سیاسی  و یک "پاکسازی سیاسی" روبرو می سازد.
ماهیت این "پاکسازی سیاسی" نه تنها از چشم جهانیان پوشیده مانده است ، بلکه گاهی نیز با تعاریفی مخدوش شده مورد حمایت واقع شده است.
و از دیگر سو دشمنی ها و معاندت ها با مردم ایران ، موجب استمرار تروریسم در ایران گردیده است، آنچنان که امروز در کمال شرمساری برای انسانیت ، شاهد آن هستیم که استعمارگران و قدرتهای سلطه طلب، علیرغم شعار مبارزه با تروریسم،با حمایت آشکار از تروریستها ، آشکارا به جنگ مردم ایران آمده و ضد انسانی ترین روشهای قتل و آدمکشی را مورد حمایت قرار می دهند.
فلسفه ترور شخصي برای نابودی رقبا و کسب قدرت سیاسی بر اساس تروریسم و صدور حكم مرگ براي مخالفان سياسي ، قتل بي گناهان و افراد بی دفاع،چنان تیغ در کف زنگی مست به سربرآوردن هفت تير كشان هرج و مرج طلب در متن جامعه پس از انقلاب اسلامی در ایران انجامید و از این رهگذر 16000 انسان بی گناه به خاک و خون کشیده شدند و متأسفانه این روند با حمایت برخی کشورها به منظور ضربه زدن به نظام و انقلاب مردمی ایران همچنان ادامه دارد و در گوشه و کنار این مملکت شاهد جنایات غیر انسانی تروریستها هستیم.
مجموعه حاضر، که به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای کانون هابیلیان در جمع بندی و کلاسه کردن پرونده کلیه عملیات های تروریستی گروهکها و بخصوص گروهک تروریستی منافقین ، و ارائه آن به افکار عمومی جهان تهیه گردیده است ، اسامی 16000 شهید ترور تا سال 1375 را در بر دارد.


                                                                                                           کانون هابیلیان
                                                                                                          مشهد مقدس

 

ردیف    نام    نام خانوادگي    نام پدر    تاريخ تولد    شغل    تاريخ
شهادت    نحوه شهادت    شهر شهادت
1     صفرعلي     آزاده دل بلداجي     محمدعلي    1342/01/02     سرباز    61/10/30     حمله مسلحانه     سقز
2     غلام حسين     ابافت     سيدلازم    1332/  /     كارمند    57/05/28     بمب گذاري     آبادان
3     قربان علي     احمدزاده     مهدي قلي    1343/02/06     كشاورز    63/03/14     بمب گذاري     بانه
4     علي     احمدي باصيري     محمود    1341/11/04     دانش آموز    60/04/14     حمله مسلحانه     سقز
5     سيدابوالقاسم     احمدي شيخ شباني     سيدعلي    1336/04/01     پاسدار    73/05/01     حمله مسلحانه     سنندج
6     علي پناه     ارشادي     نوبر    1339/09/06     سرباز    61/10/19     حمله مسلحانه     ديواندره
7     مجتبي     استكي     رضا    1334/01/01     نماينده مجلس    60/10/01     ترور     مشهد
8     جان محمد     اسكندري شهركي     حاجي محمد    1324/06/11     كارگر    60/06/22     ترور     تهران
9     يوسف     اسلامي نيا(شاهوردي)     فتح اله    1340/07/01     كشاورز    67/07/29     ترور     شهركرد
10     محسن     اسماعيل زاده سودجان     غلام علي    1346/10/01     دانش آموز    63/02/26     حمله مسلحانه     كامياران
11     اصغر     اكبري چالشتري     حسين    1344/07/01     دانش آموز    62/07/19     حمله مسلحانه     بوكان
12     هادي     بابامير     محمدحسن    1339/11/04     سرباز    62/01/08     حمله مسلحانه     سردشت
13     عبداله     باقري كاكلكي     حسين علي    1338/10/10     جهادگر    61/08/08     حمله مسلحانه     سنندج
14     بازعلي     بني سرتنگي     بابارحيم    1341/01/18     سرباز    63/07/26     حمله مسلحانه     بانه
15     نبي اله     بهارلويي     حسين    1338/06/01     سرباز    61/01/21     حمله مسلحانه     سردشت
16     عبدالرضا     بهالوهوره     چراغ علي    1350/06/01     سرباز    72/06/14     حمله مسلحانه     بانه
17     قلي     بهرامي اردلي     جعفرقلي    1343/01/03     پاسدار    63/12/28     حمله مسلحانه     لردگان
18     حسن قلي     پيرمحمدي بارده     اسداله    1353/03/10     سرباز    72/04/28     حمله مسلحانه     مهاباد
19     حجت اله     ترابي     عزت اله    1342/12/15     كارمند    71/02/13     حمله مسلحانه     سقز
20     ناصر     تقي پوردهكردي     محمدعلي    1345/03/28     سرباز    65/04/31     حمله مسلحانه     مريوان
21     حجت اله     تكبيري     محمدجواد    1340/11/07     بهيار    62/07/07     حمله مسلحانه     سنندج
22     عبدالعلي     توكلي     علي جان    1343/10/01     سرباز    63/06/12     حمله مسلحانه     سنندج
23     قربان علي     جمالي امام قيسي     عبدالرحيم    1339/05/01     سرباز    59/09/30     حمله مسلحانه     سقز
24     بهرام     چهرازي سفيدشتي     صفرعلي    1354/01/01     سرباز    74/01/04     حمله مسلحانه     مشهد
25     فتح اله     حاج گداعلي     يداله    1340/03/20     جهادگر    62/02/07     حمله مسلحانه     كنگاور
26     قاسم     حسين زاده دهكردي     تقي    1341/06/23     سرباز    61/12/24     حمله مسلحانه     سقز
27     داريوش     حميدي پور     غلام علي    1340/10/09     سرباز    62/03/30     حمله مسلحانه     بوكان
28     حبيب اله     دلبازمحكم     مردعلي    1344/06/25     سرباز    64/12/02     حمله مسلحانه     ديواندره
29     ولي محمد     راهدان     راه محمد    1341/05/14     سرباز    61/07/04     حمله مسلحانه     پاوه
30     حسين علي     رجبي بروجني     نصراله    1346/01/01     دانش آموز    62/06/13     حمله مسلحانه   
31     دهقان     رحيم پور     علي مردان    1344/01/03     سرباز    63/09/13     حمله مسلحانه   
32     مرتضي     رحيمي فرددوركي     سيدخيراله    1345/06/06     سرباز    68/06/23     حمله مسلحانه     سقز
33     رمضان     رستمي هفشجاني     خدايار    1346/04/01     پاسدار    63/04/25     حمله مسلحانه     سردشت
34     محسن     رفيعي دهكردي     حسن    1346/12/01     سرباز    65/04/25     حمله مسلحانه   
35     فتح اله     رييسي خواه     غارتي آقا    1329/12/01     كشاورز    62/07/24     حمله مسلحانه     سنندج
36     مسلم     رييسي گهروےي     بازعلي    1346/04/08     سرباز    66/04/11     حمله مسلحانه     سقز
37     اسفنديار     سلطاني     حسينعلي    1341/08/03     سرباز    61/10/30     حمله مسلحانه     سقز
38     حسن     سلطاني پلكي     ميرزا    1341/08/07     سرباز    62/03/29     حمله مسلحانه     سردشت
39     محمدابراهيم     سليماني دهكردي     عبدالباقي    1341/08/02     سرباز    65/04/05     حمله مسلحانه     پيرانشهر
40     خداكرم     شاه قليان قهفرخي     نجف قلي    1342/01/26     سرباز    62/01/02     حمله مسلحانه     بوكان
41     بهزاد     شاهرخ     اكبر    1347/06/30     كادرارتش    68/10/04     بمب گذاري     سردشت
42     جهانبخش     شريفي خيرآبادي     غلام حسين    1341/01/01     سرباز    61/08/08     حمله مسلحانه     بوكان
43     عيسي     شريفي ريگي     شاه مراد    1335/04/07     پاسدار    63/11/28     حمله مسلحانه     لردگان
44     حجت اله     شمس هفشجاني     ميرزاقلي    1340/01/02     جهادگر    64/08/09     حمله مسلحانه     مريوان
45     قلي     شيراحمدي     فرج اله    1341/10/01     سرباز    62/01/08     حمله مسلحانه     سردشت
46     رستم     صادقي چم چنگي     نجات علي    1317/05/03     جهادگر    65/01/04     حمله مسلحانه     اروميه
47     قربان علي     صادقي هاردنگي     حسن علي    1336/04/10     پاسدار    63/06/11     حمله مسلحانه   
48     سيدمصطفي     صالحي     سيدعلي    1343/11/03     سرباز    64/03/27     حمله مسلحانه     مريوان
49     محمد     صالحي قلعه سوخته     شاه محمد    1340/03/01     سرباز    60/12/16     حمله مسلحانه     اروميه
50     مختار     طاهري سرتشنيزي     خدامراد    1338/10/20     راننده پايه دو    62/10/15     حمله مسلحانه     بوكان
51     صفر     عالي پورمرغملكي     عبدالحميد    1341/07/20     سرباز    61/05/17     حمله مسلحانه     اروميه
52     صفرعلي     عباسي تشنيزي     عبدالمناف    1338/09/04     سرباز    59/02/22     ترور     سنندج
53     مختار     عسگري هفشجاني     حيدر    1334/05/05     راننده ماشين ه    62/07/19     حمله مسلحانه     بوكان
54     علي پناه     علي خاني گله     شاه رضا    1343/10/10     سرباز    63/08/04     حمله مسلحانه     سنندج
55     خيبر     علي رجبي     يارمحمد    1338/08/01     سرباز    60/08/21     حمله مسلحانه     سلماس
56     علي رضا     علي محمدي قهفرخي     سلطان علي    1344/03/01     پاسدار    64/02/27     حمله مسلحانه     مريوان
57     سياوش     فاني هفشجاني     يداله    1344/08/02     سرباز    64/04/25     حمله مسلحانه     مريوان
58     سعيد     فتاحي واناني     گودرز    1337/01/04     جهادگر    62/10/15     حمله مسلحانه     بوكان
59     بهرام     فولادي نسب     حبيب اله    1342/01/12     سرباز    62/08/15     حمله مسلحانه     سردشت
60     شهريار     قايدي مرغملكي     شريف    1343/03/03     سرباز    63/06/30     حمله مسلحانه     بانه
61     فرج اله     قرمزي     حمداله    1339/05/20     سرباز    59/02/04     حمله مسلحانه     سنندج
62     جمشيد     كاشاني     جون علي    1342/01/10     سرباز    65/03/14     حمله مسلحانه     اروميه
63     صفرعلي     كاوه نافچي     سلطان علي    1320/01/22     كادرارتش    58/08/14     حمله مسلحانه     سنندج
64     فرهاد     كرديزدي     يداله    1341/01/01     سرباز    61/10/30     حمله مسلحانه     سقز
65     علي فتح     كريمي     ظهراب    1338/04/03     كارگر    60/02/10     حمله مسلحانه     شهركرد
66     حسين     كريمي اورگاني     سبزوار    1347/05/01     پاسدار    67/03/09     حمله مسلحانه   
67     يعقوب     كريمي طاقانكي     احمد    1341/10/02     بناومعمار    61/04/05     ترور     ديواندره
68     علي داد     كمالي خواجه لنگي     نجف قلي    1338/09/04     سرباز    63/01/26     حمله مسلحانه     بانه
69     بهروز     لايقي قلعه سوخته     اله نظر    1336/04/20     پاسدار    63/11/28     حمله مسلحانه     لردگان
70     حيدر     مختاري دستنايي     محمود    1333/07/14     پاسدار    64/08/09     حمله مسلحانه     سنندج
71     حسين علي     مرادي     درويش    1344/01/01     سرباز    63/09/13     حمله مسلحانه   
72     جهانگير     مرادي كاكلكي     علي    1343/05/27     سرباز    62/09/30     حمله مسلحانه     پيرانشهر
73     فريبرز     مرداني دهكردي     احمد    1338/03/02     بيكار    62/04/03     حمله مسلحانه     كامياران
74     عباس علي     ملكي فرادنبه     اسماعيل    1341/03/09     سرباز    62/11/28     حمله مسلحانه     مريوان
75     سيدرضا     موسوي وردنجاني     آقالطيف    1334/01/04     پاسدار    58/09/11     ترور     شهركرد
76     غلام حسين     مولوي وردنجاني     علي    1351/02/05     پاسدار    74/12/15     حمله مسلحانه     سنندج
77     عنايت اله     نجف پور     حبيب اله    1342/  /     سرباز    61/10/30     حمله مسلحانه     سقز
78     گشتاسب     نفر     قلي    1337/11/10     پاسدار    64/08/09     ترور     سنندج
79     تورج     نكويي ساماني     علي داد    1343/01/02     سرباز    65/03/14     حمله مسلحانه     سنندج
80     احمد     نوايي بروجني     عبدالحسين    1339/06/18     سرباز    58/08/10     حمله مسلحانه     بانه
81     گنج علي     ويسي     محمدزمان    1346/04/01     سرباز    65/06/10     حمله مسلحانه     ديواندره
82     نادرقلي     يدالهي دستنايي     مهراب    1346/01/07     سرباز    66/04/11     حمله مسلحانه     سقز
83     الياس     يوسفي خراجي     رضاقلي    1341/01/22     سرباز    64/03/20     حمله مسلحانه     بانه
84     نجف     يوسفي ناغاني     سلطان علي    1327/05/01     كارمند    60/04/28     حمله مسلحانه     ديواندره