حاتم بخشی کودتاگران

کودتای 28 مرداد 1332 رویدادی است که با طرح و توافق مشترک آمریکا و انگلیس به وقوع پیوست و موجب بازگشت شاه و حاکمیت دوباره استبداد به مدت ربع قرن دیگر شد. در آن رخداد آمریکاییها نقش عمده ای را ایفا کردند و انگلیسیها نیز ضمن موافقت، نیروهای حرف شنوی خود را در اختیار گردانندگان و مجریان امر قرار دادند؛ مهره هایی چون «برادران رشیدیان» و دار و دسته شان نقش حساس و ویژه ای را در این جریان ایفا کردند.
سرتیپ صفاری بعدها بابت خوش خدمتی های خود به عناوینی چون ریاست شهربانی، وکالت مجلس شورای ملی، نمایندگی مجلس سنا، استانداری و... نایل می آید. وی سه مرتبه به عنوان شهردار تهران برگزیده می شود که در تاریخ شهرداری پایتخت کشورمان امر بی سابقه ای است. صفاری در دوره زمامداری سپهبد فضل ا... زاهدی در مورخه 5 آذر 1332 به عنوان شهردار تهران منصوب شد و دقیقاً دو هفته بعد به گونه ای که در سند نوشتاری زیر ملاحظه خواهید فرمود بنا به دستور سپهبد تاجبخش، نخست وزیر کودتا مفتخر است تا جناب ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بر وی منت نهد و این پیشکش ناقابل را پذیرا باشد. متن این سند شماره 14264 در مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نگهداری می شود.
سندی که مطالعه می کنید تاریخ تقریبی چهار ماه پس از کودتا باز می گردد. در این سند سرتیپ محمدعلی صفاری، شهردار وقت تهران در یک حاتم بخشی استثنایی و نمایش کم نظیر، 1360/47 مترمربع زمینی در یکی از بهترین مناطق آن روز جهان را به منظور گسترش فضای «سفارت کبری کشورهای متحد آمریکا» هبه می کند.

عالیجناب
جناب آقای ریچارد نیکسون، نایب رئیس محترم ریاست جمهوری آمریکا
احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری تهران اراضی مشرف بر ضلع جنوبی سفارت کبری کشورهای متحد آمریکا را که حدفاصل بین دیوار فعلی سفارت کبری و خیابان تخت جمشید و خیابان پرزیدنت روزولت است و جمعاً 1360/47 متر مربع می باشد و سفارت کبری آمریکا ملکیت اراضی مزبور را جهت تکمیل محوطه خود لازم می دانستند از صاحبان آنها خریداری و مایل است به دولت کشورهای متحد آمریکا هدیه نماید. دوستدار به نام شهر تهران افتخار دارد که به وسیله آن جناب از دولت کشورهای متحد آمریکا تقاضا نماید که هدیه مزبور را قبول فرمایند.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نماید.
سرتیپ صفاری