آیت الله سید عبدالحسین مدرس خاتون آبادی (سید العراقین)

حاج میر سید عبدالحسین مدرس خاتون آبادی معروف و ملقب به سید العراقین از سلاله سادات جلیل القدر خاتون آبادی اصفهان که نسبش به میر محمد اسماعیل خاتون آبادی اولین مدرس مدرسه چهارباغ اصفهان به روزگار اوخر عصر صفوی می‌رسد.
وی در سال ۱۲۹۴ ه.ق در اصفهان متولد و در شش سالگی پدر خویش را از دست داد و زیر نظر عمومیش بزرگ شد. سید العراقین از فقهای برجسته اصفهان و از مدرسین معروف علوم دینی در قرن چهاردهم هجری است.
وی مقدمات علوم دینی را در اصفهان آموخت سپس جهت تکمیل آن به عراق عرب رفته سال‌ها در نجف اشرف از محضر درس آیات عظام سید محمد کاظم طباطبائی، آخوند خراسانی، رضا نهاوندی، علی نهاوندی و میرزا محمد تقی شیرازی بهره گرفت و به مقام اجتهاد نائل آمد.
آخوند خراسانی مجتهد بزرگ نجف که در این موقع به جهاد در برابر اسبتداد برخاسته و از نهضت مشروطه خواهی مردم ایران حمایت می‌کرد، یکی از شاگردانش که به حمایت از نهضت مشروطه خواهی مردم اصفهان پرداخت، حاج سید عبدالحسین سید العراقین بود.
سید العراقین در اصفهان به اقامه نماز جماعت، ترویج دین، تدریس علوم دینی، تولیت موقوفات مدرسه چهارباغ و تعمیر آن و حل و فصل خصومات و دعاوی مردم پرداخت و چندی نگذشت که در شمار علمای طراز اول اصفهان درآمد.
پس از آن نیز به همراهی و همکاری با حاج آقا نورالله نجفی که رهبری مردم اصفهان را در مخالفت با استبداد رضاخانی داشت پرداخت و پس از شهادت حاج آقا نورالله توسط عمال رضاخانی در سال ۱۳۴۶ ه.ق، سید العراقین به عنوان رئیس العلماء و رئیس حوزه علمیه اصفهان شناخته شد.
این عالم فقیه آخرین مدرس معروف مدرسه چهارباغ به شمار می‌رفت که پس از فوت او در ۱۰ شوال ۱۳۵۰ ه.ق تا چندین سال مدرسه چهارباغ تعطیل و خالی از طلبه و محصل بود.
پس از فوت پیکر او را در میان تأسف و اندوه مردم و تشیع با شکوه به تخت فولاد حمل و بنا به وصیتش در محدوده قبر مرحوم حاج میر محمد صادق خاتون آبادی، که خودش ترتیب داده بود به خاک سپردند. پس از دفن این قسمت از تخت فولاد بود که به تکیه سید العراقین معروف شد و عده زیادی از علماء و مجتهدین اصفهان در مجاورت وی مدفون شدند.