انتقاد از رضا شاه در مطبوعات فرانسوي

رضاخان در طول زمامداري خود به روشني اين موضوع را نشان داد كه شخص انتقادپذيري نيست. در دوران حكومت وي بسياري از سياسيون و روزنامه‌نگاران تبعيد، شكنجه، زنداني و حتي به قتل رسيدند. رضاخان حتي نسبت به انتقاد در روزنامه‌هاي خارجي هم كه از وي و دولت ايران انتقاد مي‌كردند حساسيت نشان مي‌داد و خيلي سريع به تيرگي روابط خارجي منجر مي‌شد،. در اين ميان مطبوعات فرانسوي در ميان روزنامه‌هاي اروپايي بيشتر از رضاخان و دولت ايران انتقاد كردند كه منجر به قطع روابط ايران و فرانسه در دوره زمامداري رضاخان شد. روزنامه‌هاي فرانسوي كه از رضا شاه انتقاد كرده‌اند به شرح ذيل است:
1926 LE MATIN
اوت 1933 LES ANNALES
30 ژوئن 1934 LE CRI DE PARIS
7 ژوييه 1934 LA REPUBLIQUE
15 اكتبر 1936 LES SCIENCES ET VOYAGE
1936 LA REVUE DE FRANCE
19 ژانويه 1397 LE MATIN
24 ژانويه 1937 LE PAYSAN DE SUD- OUEST
21 ژانويه 1937 LE PETIT BLEU
4 مارس 1937 L'HUMANIT
16 آوريل 1937 VENDREDI
29 مه سپتامبر 1937 AVANT GARDE
15 سپتامبر 1937 LES ANNALES
اكتبر 1937 PARIS SOIR
1937 VAUGIRARD- GRENELLE
14 ژوئن 1938 LIBERAL
ژوئيه 1938 INTRANSIGEANT
ژوئيه 1938 LE JOURNAL
ژوئيه 1938 LA FRANCE MILITAIRE
فوريه 1938 DEPARTEMENT
2 دسامبر 1938 EXELSIOR
2 دسامبر 1938 PETIT PARISIEN
6 ژانويه 1939 CYRANO
22 ژوئن 1939 BONHOMME NORMAND
30 ژوئن 1939 PANURAGE
30 ژانويه 1939 BREIZ ATAOS
5 سپتامبر 1939 L'OEUVRE