رقابت روسيه در ايران از منظر گزارشگر اعزامى هيئت بازرگانى هندِ بريتانيا به جنوب شرقى ايران

 ميان تاجر روسى تحت‏الحماية دولت و تاجر هند بريتانيايى و انگليسى رقابتى سخت جريان دارد. سالهاست كه حكومت روسيه به نفع خود در ايران كاركرده و تجارت و سياست اين كشور را به دقت شناسايى نموده است. روسيه اقدامات ويژه‏اى براى ترويج واردات توليد كننده‏هاى خود به ايران انجام داده است؛ تجارت روسيه از تمام ويژگيهاى نشأت گرفته از كمك دولتى برخوردار است.
     دولت روسيه با پيروى از عقايد ام. ويت،  كه روسها نهايت استفاده رااز آن برده‏اند، به نحوى تجارت خود را حمايت و كمك مى‏كند كه دنيا را شگفت‏زده ساخته است. مواد خام كارخانه‏ها و كارگاهها، مواد غذايى كارگران از مناطق معينى با قيمت بسيار ارزان وارد روسيه مى‏شود كه اين مواد غذايى به رعايا يا شهروندان معمولى تعلق نمى‏گيرد در حالى كه يك تعرفة گمركى سخت ورود كالاى هيچ يك از توليدكنندگان رقيب را مجاز نمى‏شمارد. كالاهاى ساخت روسيه كه از طريق راه‏آهن دولتى حمل مى‏شوند مشمول نرخهاى تخفيفى ويژه‏اى مى‏گردند، و اگر با كشتيهاى روسى حمل شوند به صاحبان كشتيها انعامهاى كلان تعلق مى‏گيرد. علاوه‏بر اين، وقتى كارخانه‏دار روسى به كشورى كه تجارت آزاد دارد كالايى صادر نمى‏كند دولت روسيه به اين كارخانه‏دار تخفيفى مى‏دهد كه معادل عوارضى است كه در گمرك بايد بپردازد.
     بانك دولتى روسيه به تاجران ايرانى كه از روسيه كالا خريدارى مى‏كنند يا به روسيه كالا صادر مى‏كنند بيش از امكان يك بانك تجارى معمولى كمك مى‏كند. علاوه‏بر موارد فوق، بايد به خاطر داشت كه ايران در سرتاسر طول شمالى خود با بخشى از مرز آسيايى روسيه هم‏مرز است و مردم هر دو منطقه ديدگاههاى تجارى مشتركى دارند. اين امر بازرگانان هر دو كشور را قادر مى‏سازد تا در سطح وسيعترى فعاليت كنند و از محدود كردن كالاى يك يا هر دو كشور اجتناب ورزند.
     بخشى از ايران كه نزديك روسيه است به لحاظ طبيعى غنى‏تر و توسعه يافته‏تر از جنوب ايران است. در اينجا تراكم جمعيت بيشتر است و مردمش پيشرفته‏تر از اهالى جنوب كشورند. راههاى تجارى شمال ايران كوتاهترند و از هر لحاظ نسبت به راههاى جنوب برترى دارند. خطوط راه‏آهن ادامه پيدا مى‏كنند و به مرز ايران مى‏رسند، و راههاى كاروان‏رو را به مراكز توليدى روسيه مربوط مى‏سازند. اكنون بايد براى ماشينهاى حمل بار كه از روسيه به ايران مى‏آيند تعميرگاههايى بسازيم. جاده‏هاى مربوط ساخته شده‏اند، امتياز واگذار شده و طرح آن در دست اتمام است. هيچ‏گونه وقفه يا نقصانى در خطوط تلگرافى وجود ندارد.
     بدين‏ترتيب بازارهايى را كه خالى از كالا مى‏شوند مى‏توان مجددا از طريق روسيه اشباع كرد. واردكنندگان روسى مى‏توانند ظرف سه ماه پس از تاريخ دريافت سفارش از طريق مراكز شمالى كالاهاى سفارش شده را تهيه كنند، در صورتى كه اين كار براى واردكنندگان انگليسى يا هندى دست كم شش تا هشت ماه طول مى‏كشد. اين بدان معنى است كه نه تنها سرماية آنها براى مدتى راكد مى‏ماند بلكه بازار را نيز از دست مى‏دهند. مدت زمانى كه صرف تهية كالاهاى سفارشى در بازارهاى جنوبى مى‏شود آن قدر طولانى است كه باعث مى‏شود روسها بتوانند (با كمك بانك خود و سرمايه ذخيره خود در تهران، مشهد و جاهاى ديگر) پس از اتمام سرمايه‏هاى محلى، از بازارهايى مانند كرمان، شيراز نيز بهره‏مند شوند. در نتيجه همانطور كه هر بازرگان و كارخانه‏دارى مى‏داند، داشتن حق تقدم در بازار نوعى برترى محسوب مى‏شود و روسها از مزيت اين حق تقدم برخوردارند.
     با تمام مزايا تعجب‏آور نيست اگر تاجر روسى با كارخانه‏داران انگليسى‏وهندى‏درتمام‏بازارهاى‏ايران‏درشمال‏كرمانشاه،اصفهان‏ويزدرقابت كندوپيشنهادبسيارمهمى را براى شركت در بازارهاى جنوبى مطرح سازد.
     صرفنظر از يارانه‏هاى مختلفى كه به كارخانه‏داران روسى داده شده، و نرخهاى ويژة مناسب با كالاهايشان در مسيرهاى راه‏آهن كه تا مرز امتداد يافته، ذيلاً به شرح روشهايى كه به منظور حمايت تجارت روسيه در ايران به كار مى‏روند مطرح مى‏كنم.
     روش اول تخفيف كلى است كه بازرگانان و كارخانه‏داران روسى به مشتريان ايرانى خود مى‏دهند. اين تخفيف در مورد مثلاً، منسوجات از 6 تا 10 درصد است. بانك روسيه، با توجه به موقعيت خود كه قاعدتا بايد نسبت به اين معاملات كم سود بى‏اعتنا باشد، به مشترى ايرانى كمك مى‏كند، به او برات مى‏فروشد يا اسناد تخفيفى بسيار ارزانترى از آنچه در بازار آزاد وجود دارد در اختيار او مى‏گذارد.
     اين بانك همچنين كالاهاى معينى را (عمدتا كتان) براى مشترى ايرانى خريدارى مى‏كند و آنها را به قيمتهايى مى‏فروشد كه تاجران معمولى، كه ناگزيرند با خريد و فروش آنها زندگى خود را بگذرانند، نمى‏توانند با اين قيمتها رقابت كنند.
     اين بانك همچنين از راههاى فرعى ديگرى نيز به تاجرانى كه از بازار روسيه خريد مى‏كنند كمك مى‏كند. مثلاً مالياتها و تمام هزينه‏ها بايد طبق قوانين جديد گمركى ظرف زمان محدودى پرداخت شوند؛ از طرفى، هيچ‏گونه روشى براى انباردارى امانات گمركى وجود ندارد و همچنين، ادارة كل گمركات هيچ اعتبارى را، آن طور كه در مورد اجاره دادن درآمدهاى مالياتى معمول است، منظور نمى‏كند. اين موضوع موجب نگرانى بيشترى مى‏شود و گاهى اوقات بر واردكنندگان، به ويژه بر تجار خردتر كه نمى‏توانند هميشه براى ترخيص كالاهاى خود از گمرك در لحظة مقرر پول كافى در دست داشته باشند، فشار وارد مى‏آورد.
     در اينجاست كه بانك روسيه به كمك آنها مى‏شتابد و اين در صورتى است كه از روسيه كالا وارد كنند. اين بانك صورتحسابها را مى‏گيرد و تنها با دريافت 2 درصد حق‏العمل، كالاها را ترخيص و انبار مى‏كند. بانك در مقابل اين كار ضمانتنامه يا دستخطى دريافت مى‏كند كه تا شش ماه مهلت دارد و بهرة اندكى از 6 تا 8 درصد به آن تعلق مى‏گيرد. اين اقدام بانك به مشتريها براى پرداخت زودتر، حق انتخاب مطلوبى مى‏دهد كه براى تسويه بدهيهاى خود از نرخ غيرواقعى كمترى استفاده كند.
     اگر يك مشترى بخواهد محمولة بسيار بزرگى را وارد كند و آن محموله بزرگتر از آن باشد كه بتواند آن را يكجا تحويل بگيرد بانك به او كمك مى‏كند تا محموله را در چند نوبت تحويل بگيرد، و نيز از طريق دريافت يك هزينه با نرخ معقول بقيه محموله را برايش انبار مى‏كند. وقتى اين مشترى اولين كالاى خود را فروخت و سرمايه‏اى به دست آورد بدهى‏اش را به بانك مى‏پردازد، بقيه كالاى خود را از انبار بيرون مى‏آورد، و سفارش ديگرى به روسيه مى‏دهد. اين موضوع نشان مى‏دهد كه مسئولان گمرك هيچ اقدامى در مورد ساخت انبارهاى گمركى انجام نداده‏اند درحالى‏كه ساخت چنين انبارهايى ممكن است به سود روسيه نباشد.
     بعضى از روشهايى كه بانك روسيه به منظور بازاريابى و جلب اعتماد و محبت ايرانيان به كار مى‏برد گرچه از حيطة تجارت معمولى بانكى به دور است اما كارى قانونى است و ممكن است بانك شاهنشاهى ايران نكات مثبت مربوط به آن را تقليد نمايد. اين روشها عبارتند از حفظ صورت قيمتها و نمونه‏ها، پذيرش و انجام دادن سفارشها و ترخيص و انبار كردن كالاها.
     روسها شيوه‏هاى ديگرى را نيز برا ى مختل كردن تجارت انگليس به كار مى‏برند و باعث مى‏شوند كه بانك بريتانيايى با مشكلات و ناامنى مواجه شود. اين روشها رانمى‏توان قانونى دانست. (رك: ملاحظات من ذيل بانكدارى)
     نه‏تنها نرخهاى مخصوص راه‏آهن مرزى ايران، انعامها و بانك كشور در شمال به تجارت روسيه كمك كرده بلكه ترفندهاى مشابهى را بكار برده‏اند تا تجارت روسيه را به جنوب ايران نيز بكشانند. كنسولهاى روسيه در شمال و جنوب ايران آنقدر فعال‏اند كه توجه هر بازرگانى را به تجارت روسيه جلب مى‏كنند. در مورد روشهاى تجارى كه روسها در جنوب‏شرقى ايران به كار مى‏برند يعنى همان روشهايى كه در غرب و شمال لطمة زيادى به ما وارد آورده، هيچ كارى نمى‏شود انجام داد جز اينكه اوضاع را با ناراحتى نظاره كنيم. چاره اين مشكل آن است كه دولتهاى بريتانيا و هندوستان براى بهبود توسعة روابط تجارى با ايران كارى انجام دهند؛ در غير اين صورت سرمايه‏داران بريتانيايى بيش از پيش تحت فشار خواهند بود.
     به «شركت كشتيرانى روسيه»  كه كشتيهايش ميان اُدسا  و بنادر خليج [فارس ]در رفت‏وآمدند، هر سال يارانه داده مى‏شود. هزينه‏هاى آبراه نيز پس داده مى‏شود. اين موضوع باعث مى‏شود كشتيرانان روسى امتيازى به دست آورند تا بتوانند كالاهاى خود را به قيمتى در بازار بفروشند كه رقيبان خود را از ميدان به دركند. روسيه گر چه تا حد زيادى موفق شده است اما كاملاً هم نمى‏تواند بدين نحو عمل كند. اين كشور در مورد شكر و كتان رنگ شده و چوب تركيه موفقيت خوبى در منطقه شمالى به دست آورده تا حدى كه ايرانيها فكر مى‏كنند چوب تركيه از چوب انگليس كيفيت بهترى دارد.
     حقيقت اين است كه كارخانه‏داران روسى، مانند كارخانه‏داران آلمانى، مايل‏اند سفارشهاى كوچك را انجام دهند و در صورت درخواست، شيوه‏هاى جديدى ارائه دهند. كارخانه‏دار روسى از طريق كنسولگريهاى كشور خود و نيز گروه زيادى از دلالان تجارى زيركِ ارمنى در هر مقطع زمانى از نيازهاى مردم ايران باخبر مى‏شود زيرا اين گروه از تجار، زبان فارسى را مثل زبان مادرى خود به خوبى مى‏دانند، در بين مردم ايران مانند خود مردم و به راحتى زندگى مى‏كنند و اغلب مسلمان شده‏اند. اين تجار به سليقه‏ها و نيازهاى مردم توجه مى‏كنند و آن را برآورده مى‏سازند. آنها فكر نمى‏كنند كه اگر مدل يا رنگى در يك قرن پيش طرفدار زيادى داشته اكنون هم دارد؟ در يك كلام، اين تاجران به نيازهاى قديمى توجه نمى‏كنند بلكه به دنبال برآوردن نيازهاى روز مردم مى‏باشند.
     به هر صورت تاجر بريتانيايى و هند بريتانيايى نبايد از رقابت روسها نسبت به خود بترسد حتى اگر آمار گمركات نشان دهندة موفقيت روسها در تجارت باشد. براى هر چيز محدوديتى وجود دارد و مشخص است كه چنين كمك يكجايى به اين صورت ممكن نيست از اين فراتر رود. امپراتورى پهناور روسيه، در چند سال گذشته، با شيوه‏اى بسيار مسرفانه، آن هم از طريق اخذ وام، زندگى كرده است. ملت روسيه غرق بدهى است. توده‏هاى مردم، كه نه سواد دارند و نه مهارت، در فقر بسر مى‏برند و منتظر يك انقلاب هستند.
     در واقع، رويارويى روسيه با بدهيهاى كلان و به سرعت فزاينده، بسيار دشوار است، و با عادات افراط‏گرايانة خود به زودى مجبور خواهد شد تا در مواردى صرفه‏جويى كند. ديدگاه روسيه هنوز ديدگاه قرون وسطايى است و گر چه در تقويت تجارت خود از امريكا هم پيشى گرفته است اما هنوز در پى آن  است كه ناكاميهاى گذشته را در آينده جبران كند.
     روسيه بايد به جاى صرفه‏جويى، هزينه‏هاى زيادى را كه صرف ارتش و نيروى دريايى مى‏كند كنترل نمايد و برخى كاستى‏هاى موجود در فعاليتهاى تجارى را برطرف كند. كارخانه‏داران روسى در اين مورد خاص حتى كمك بيشترى نسبت به آنچه اكنون دريافت مى‏كنند، طلب نموده‏اند. توليدكنندگان مواد پشمى خواهان وضعيتى مشابه با توليدكنندگان كتان مى‏باشند. توليدكنندگان پارچه‏هاى كتانى دربارة موانع گوناگون و انعامها اعتراض مى‏كنند و مى‏گويند مجوزهايى كه اكنون دريافت مى‏كنند كفاف مالياتهاى وارد بر كالاها و هزينة مأموران را نمى‏دهد.
     دولت روسيه نمى‏تواند شمع عمر خود را از هر دو سر روشن كند و اميدوار باشد كه اين شمع تا ابد روشن خواهد ماند.
     تجار بريتانيا و هند بريتانيايى در كشاكش رقابت با روسيه مى‏توانند با اطمينان بيشترى در پى دريافت كمك از دولت خود و نمايندگان كنسولى بريتانيا باشند.
     چنين تصور مى‏كنم كه اينك فرصتى براى بريتانياى كبير پيش آمده تا با كمك هند در مقابل روسيه بايستد. هرگونه اقدامى نظير دادن يارانه، تخفيف و غيره كه براى تشويق تجارت هند از سوى بريتانيا انجام گيرد تا حد زيادى تقاضاها را افزايش خواهد داد. هر اقدامى كه بدين‏صورت در ايران انجام دهيم باعث مى‏شود فشار كمترى به ما وارد آيد زيرا از ثروت دو جانبة بريتانيا و هند تأمين خواهيم شد. زمانى فوايد حاصل از اين اقدامات مشخص مى‏شود كه در جهت برتر شدن تلاش كنيم.