موقعيت شاه در چشم امريكايي‌ها (زندگي سياسي شاه- سياست خارجي- بعد از كودتاي 28 مرداد- روابط با امريكا و اروپا)

شماره صفحه:192    عنوان مطلب:  موقعيت شاه در چشم امريكايي‌ها
با انتخاب نيكسون در 1968 شاه دست كم مي‌توانست احساس كند كه دوستي در كاخ سفيد دارد. هنگامي كه دوايت آيزنهاور در اوائل 1969 درگذشت شاه بر عكس آنچه درمورد كندي كرده بود از شركت در مراسم تشييع جنازه او غافل نشد و شخصا در اين مراسم شركت كرد. او مورد استقبال اگنيو معاون رئيس جمهور قرار گرفت و در ميان تشييع كنندگان خودش را ارشد همه يافت و بنابراين از لحاظ تشريفات در راس مراسم رسمي قرار گرفت. او از خانم آيزنهاور ديدن كرد و يك ملاقات چهل و پنج دقيقه‌اي با پرزيدنت نيكسون داشت. جلسات طولاني تري نيز با هنري كيسينجر مشاور امنيت ملي، ويليام راجرز وزير خارجه، ملوين لرد وزير دفاع و ساير مقامات رسمي
شماره صفحه:193    داشت. او بيشتر اين اشخاص را به خاطر توانايي‌اش در تجزيه و تحليل مسائل جهاني و روابط بين المللي تحت تاثير قرار داد- از جمله كيسينجر كه براي ملاقات ديگري با او به سفارت ايران در خيابان ماساچوستس رفت. مقامات امريكايي نياز به مراجعه به كتاب و پرونده داشتند ولي شاه مي‌توانست به تفصيل و بالبداهه و با قدرت زياد صحبت كند. او بر اينكه منافع امريكا ايجاب مي‌كند كه ايران متكي به خودش باشد تاكيد ورزيد و چندبار ايران و امريكا را «متحد طبيعي ناميد» او ايران را جزيره ثبات و پيشرفت در يك منطقه پر آشوب توصيف كرد و مثل هميشه نياز خود را به اسلحه بيشتر مطرح ساخت.