موضع والتر مانديل معاون رئيس جمهور امريكا در خصوص مخالفت با ورود شاه به امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28 مرداد)

شماره صفحه:445    عنوان مطلب:  موضع والتر مانديل معاون رئيس جمهور امريكا در خصوص مخالفت با ورود شاه به امريكا
در ژوئن 1979(خرداد1358) برژينسكي تلفني به كيسينجر گفته بود كه مانديل در مورد مخالفت با ورود شاه مردد است. آنگاه بود كه كيسينجر به مانديل تلفن زد و آن دو با هم گفتگويي بي پرده انجام دادند كه از محتواي آن كسي جز آن دو آگاه نيست. كوتاه مدتي پس از آن مانديل از صف كارت-ونس خارج و با تمام قدرت خود از برژينسكي پشتيباني كرد. در 23ژوئيه برژينسكي به اطلاع ونس وزير خارجه و براون وزير دفاع رساند كه مانديل كه مانديل معاونت رياست جمهوري طي يادداشتي قويا توصيه كرده است كه به شاه اجازه ورود به ايالات متحد امريكا داده شود. چهار روز پس از آن در جلسه مذاكره صبحانه در وزارت خارجه مانديل تغيير احساسات قلبي خود را اعلام داشت به طوري كه حتي برژينسكي نيز از هيجاني كه مانديل در گفتار نشان داد تعجب كرد. بنا به گفته برژينسكي «او مبالغه را به حدي رساند كه به مقايسه مساله اجازه ورود شاه با راضي نشدن پرزيدنت فورد به ملاقات با سولژنيستين پرداخت و اظهار داشت كه اين امر از لحاظ سياسي بازي بدي خواهد بود.» از آن به بعد مانديل نيز به گروه طرفداران دادن اجازه ورود به شاه در كاخ سفيد به برژينسكي پيوست.