سياست هاي شاه براي تحت فشار قرار دادن امريكا جهت دريافت تسليحات (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:237    عنوان مطلب:  سياست هاي شاه براي تحت فشار قرار دادن امريكا جهت دريافت تسليحات 
در ژوئن 1965(خرداد1344)شاه ديداري رسمي از شوروي به عمل آورد. در آوريل 1968(فروردين 1347) نخست وزير شوروي آلكسي كاسيگين (Aleksey Kosygin)  براي 5روز به تهران رفت ودر سپتامبر 1968(شهريور 1347) شاه و شهبانو ديداري ده روزه از مسكو داشتند. در ژانويه 1966(دي1344) ايران و شوروي يك قرارداد سنگين بازرگاني به امضا رساندند كه طرح ايجاد كارخانه ذوب آهن و لوله كشي گاز را نيز شامل مي شد. آگاه شاه در حركتي نمايشي با خريد 110مليون دلار اسلحه از شوروي موافقت كرد. همچنين در 1966(1345) شاه آغاز به يك سري فعاليت هاي بازرگاني با كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي نمود. او از روماني، يوگسلاوي، بلغارستان، مجارستان و لهستان ديدار كرد. رهبران روماني، بلغارستان، يوگسلاوي و لهستان نيز از تهران ديدار متقابل داشتند. بدين طريق شاه مي خواست به امريكايي ها بفهماند كه نبايد او را دست كم بگيرند. در طي سال 1966(1345) شاه سرسختانه امريكا را براي دريافت تسليحات تحت فشار گذاشت. او بويژه براي دو اسكادران از هواپيماهاي F4 كه هر كدام داراي 16 فروند هواپيما باشد افرادي را به عنوان واسطه به كار گرفت اما ايالات متحد تنها با  فروش و ارسال يك اسكادران موافقت داشت. در ضمن شاه تاكيد داشت كه ايالات متحد قيمت ها را با او بالا حساب مي كند در استدلاش هم مي گفت: قيمت يك ميگ روسي فقط 600تا700هزار دلار است در حالي كه قيمت يك F4سه مليون دلار است. افزون بر اين او از اين سياست امريكا كه به خود حق مي داد برپايه يك ارزيابي از اقتصاد عمومي و بهبود وضع در ايران فروش اسلحه به ايران را هرساله مورد بررسي قرار داده محدود سازد بسيار ناراضي بود. محمدرضا شاه و علم نخست وزير او به صراحت به ايالات متحد فهمانده بودند كه ايران ديگر حاضر نيست دست كم گرفته شود. و شاه نوكر امريكاييان نيست. شاه براي به كرسي نشاندن حرف خود سخت كوشا بود و در لاف زدن كوتاهي نمي كرد. در يك مورد به تمايل خود به سوي شوروي ها اشاره داد و گفته بود حيف است كه عدم توافق بر سر تسليحات به «يك كارخانه ذوب آهن ديگري بينجامد» علم نيز با نرمش به ديپلمات هاي امريكايي گفته بود البته غير قابل تصور است كه شاه «دركنار شيطان بخوابد.» ولي اگر سخت ناچار گردد اين امكان وجود خواهد داشت. در يك مورد نيز شاه دست بالا را گرفته و به آرمين ماير سفير امريكا گفته بود ممكن است افراد امنيتي خود را به جاي زير نظر گرفتن شوروي ها گوش به زنگ عمليات امريكاييان در ايران نمايد.