حماسه ارس

پل مرزی جلفا محل اتصال راه آهن ایران به شوروری صحنه ی یکی از این حماسه هاست .
 
قوای شوروی در اولین ساعات یورش خود قصد تصرف این پل را دارد اما با مقاومت جانانه ی سه سرباز ایرانی
رودرو می شود این سربازان تا اخرین فشنگ خود از خاک وطن خود دفاع می کنند و در نهایت به شهادت می رسند.روس ها این شهیدان را به دلیل دلاوریشان با تشریفات نظامی در محل شهادتشان کنار پل دفن می کنند. امروزه قبر این عزیزان در کنار این پل نمادی از وطن پرستی خطه ی آذربایجان است.
 
 
 
شهیدان ژاندارم سرجوخه ملک محمدی، سید محمد راثی هاشمی و عبدالله شهریاری ، سه شهید بزرگواری هستند که الارغم همقطاران خود که فرار را بر قرار ترجیح دادند ، ماندند و جاودانه شدند.
امروزه کمتر کسی از وجود چنین کسانی اطلاع دارند اما خوشبختانه قرار است در محل شهادت (مقبره ) این عزیزان بنای یادبودی ساخته شود شاید با ساخت این یادمان قدری از مظلومیت این عزیزان کاسته شود.
امید است که در جای جای وطنمان با ساخت یادمان ها از همه شهیدان راه وطن تجلیل شود ….