سفر سوم شاه به امريكا و ولخرجي هاي او و اشرف(زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:167    عنوان مطلب:  سفر سوم شاه به امريكا و ولخرجي هاي او و اشرف
شش ماه پس از  سسفر دالس به ايران در اوايل ژوئن 1958(خرداد1337) شاه براي بار سوم عازم سفر به امريكا گرديد. محمدرضا شاه در اين زمان ثريا را طلاق داده بود و در اين سفر خواهر پرقدرت او شاهدخت اشرف وي را همراهي مي نمود. خواهر و برادر در فضاي اجتماعي و سياسي واشنگتن دست به كار شدند. به توصيف روزنامه واشنگتن پست«در ضيافت شام شاه در هتل مي فلاور ده كيلو خاويار در ظروف طلايي مصرف شد و ضيافت كوچكتري نيز براي دانشجويان ايراني داده شد. الماس به كار رفته در زينت آلات خواهر شاه چشم همه را خيره كرد.» طي آن زمان به درخواست طرف ايراني شاه با بيشتر از 40نفر از بازرگانان و صاحبان مهم صنايع امريكا ديدار نمود. وي از آن ها خواست تا در ايران سرمايه گذاري هاي بزرگ انجام دهند. با اين توجيه و ادعا كه تنها صنعتي كه در ايران دولتي است و دولتي خواهد ماند صنايع نفت و فولاد است.