روابط شاه و رجال سياسي امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:290    عنوان مطلب:  روابط شاه و رجال سياسي امريكا 
نيكسون نخستين بار در دسامبر 1953(آذر1332) يعني 16 سال پيش از آنكه به
شماره صفحه:291    رياست جمهوري امريكا برسد با شاه در تهران ديدار داشت. زماني كه شاه در 1969(1348)از واشنگتن ديدار مي كرد نيكسون در سخنراني خود به اين (نخستين ديدار) اشاره كرد كه آن زمان نيز «شاه، من و همسرم را عميقا تحت تاثير قرار داد.» و باز تاكيد كرد كه «در سال 1953(1332)كساني در اين انديشه بودند كه ممكن است ايران به موفقيت دست پيدا نكند ولي من به هنگام ترك ايران به چنين موفقيتي اطمينان داشتم.» و اين امر « بويژه به خاطر استقامت و شخصيت و كردار مردي صورت گرفت كه مهماني امشب ما به افتخار اوست.» بستگي پهلوي-نيكسون تا زمان مرگ دور از وطن شاه در 27ژوئيه 1980(5مرداد1359) در مصر همچنان برقرار بود. شاه دائما براي نيكسون خاويار مي فرستاد. هنگامي كه شاه در تبعيد در شهر كوئرناواكا در مكزيك به سر مي برد نيكسون در ژوئيه 1979 به آنجا پرواز كرد و سعي نمود تا روحيه او را تقويت كند. وي به شاه نصيحت كرد«خودتان را نبازيد. شما بايد به مبارزه ادامه دهيد.» هنگامي كه شاه در گذشت ريچارد نيكسون براي مراسم تشييع جنازه به قاهره رفت. درآنجا به روزنامه نگاران گفت كه روش و رفتار جيمي كارتر با شاه«يكي از صفحه هاي سياه تاريخ سياست خارجي امريكا ست» در يك تجليل كوتاه و پراحساس نسبت به شاه فقيد نيكسون اين جمله را ادا كرد «او يك مرد واقعي بود.» ده ها سياستمدار امريكايي كه درفاصله سال هاي 1971(1350)تا 1977(1356) مسئول روابط بين ايران و امريكا بودند ديگر بيشتر از آن نمي توانستند نسبت به شاه همدلي و همراهي نشان دهند. سواي نيكسون، كيسينجر، فورد، اين عده شامل كساني مي شد كه در بطن بوروكراسي امريكا بودند نظير: جوزف سيسكو معاون وزارت امور خارجه وژنرال هوارد فيش مدير موسسه دفاع امنيتي. سيسكو كه بخش كوچكي از شخصيت كيسينجر دراو متجلي بود سطحي ولي به گونه اي پي گير سخنگوي حكومت شاه بود و حتي پس از ترك وزارت خارجه نيز از او دفاع مي كرد. ژنرال فيش افسر رئيس تداركات در سال 1977(1356) رسما و با افتخار اعلام داشت كه در دوران تصدي خود 36مليارد دلار اسلحه فروخته است. او به اينكه 60لايحه از كنگره امريكا در مخالفت نسبت به اين فروش ها صادر شده است اشاره مي داد و به اين كه هيچ يك از آن ها از كميته مربوطه بيرون نرفته است افتخار
شماره صفحه:292    مي كرد.طرفداران دو آتشه و استوار شاه در مجلس سناي امريكا عبارت بودند از: جاكوب جاويتس، آبراهام ريبيكوف، چارلز پرسي و باري گلدواتر. اين دسته بندي به شكاف ميان محافظه كاران با ليبرال ها و جمهوري خواهان با دموكرات ها مي افزود. در سال 1973(1352) سناتور گلدواتر به دعوت شخص شاه يك هفته به ايران رفت و در بازگشت آنچنان
شماره صفحه:292    ذوق زده شده بود كه در مجلس سنا ستايش وافري از شاه و ايران به عمل آورد كه بخشي از آن چنين است«دارا بودن قدرت رهبري و درك خوب از خواسته هاي ملت و آرزوي دلسوزانه در برطرف ساختن مشكلات كشور نشانه هاي يك رهبر شايسته است. به نظر من آنچه فراخواهد رسيد عالي و تماشايي خواهد بود.»