خروج انگلستان از خليج فارس و فراهم شدن بهانه خريد بيشتر سلاح از امريكا براي شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:344    عنوان مطلب:  خروج انگلستان از خليج فارس و فراهم شدن بهانه خريد بيشتر سلاح از امريكا براي شاه
بهاي جنگ افزارهايي كه ايران در فاصله سال هاي1346-1343 از امريكا خريده بود مجموعا بالغ بر 300مليون دلار مي شد كه وقتي تصميم انگلستان{مبني بر خروج از خليج فارس} اعلام شد هنوز تحويل داده نشده بود. اما پس از انتشار اين خبر كه تحول بزرگي در اوضاع منطقه به شمار مي رفت شاه تصميم گرفت سلاح هاي پيشرفته تري از امريكا بخرد. در ارديبهشت 1347 خبري منتشر شد كه شاه قصد دارد ظرف شش سال آينده سلاح هاي پيشرفته به مبلغ600مليون دلار از امريكا خريداري كند كه شامل جنگنده هاي مافوق صوت و تانك هاي مدرن و سلاح هاي سبك خودكار مي باشد و دلت امريكا شرايط مناسبي براي پرداخت بهاي آن ها پيشنهاد كرده است. شاه در توجيه اين كار خلئي را كه خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس ايجاد مي كرد و خطر بالقوه فعاليت هاي شوروي در منطقه خليج و لزوم استقرار رژيم هاي قوي و طرفدار غرب را در برابر رژيم هاي تندرو عرب مانند عراق و سوريه و جمهوري عربي متحده عنوان كرد. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز «اين استدلال ها با نظر
شماره صفحه:345    موافق در محافل دولتي امريكا پذيرفته شده و وزارت دفاع امريكا مدرنيزه كردن ارتش ايران را منطقي و معقول مي داند. از نظر سياسي نيز وزارت خارجه امريكا عقيده دارد كه فروش اسلحه نفوذ امريكا را در ايران حفظ و تحكيم خواهد كرد.» براي انجام اين معامله اسلحه، شاه در خرداد 1347 يك سفر خصوصي به واشنگتن كرد و ضمن آن توانست به رغم مخالفت هاي كنگره امريكا كه اولويت را به جنگ ويتنام مي داد و حاضر نبود قرار داد فروش اسلحه به ايران به مدت شش سال بسته شود و قراردادهاي سال به سال را ترجيح مي داد موافقت حكومت جانسون را با اين معامله جلب كند و دولت ايالات متحد هواپيماهاي فانتوم را كه هنوز به نيروي دريايي آن كشور تحويل داده نشده بود در اختيار ايران گذاشت. اعلاميه مشتركي كه در 22خرداد1347 در واشنگتن منتشر شد تصميم ايران را به ايجاد يك نيروي دفاعي مناسب به منظور تامين امنيت ملي ايران تاييد مي كرد و مي افزود رئيس جمهوري امريكا تمايل ايالات متحد را به ادامه همكاري با ايران در اين راه بيان كرده است»