حمايت هاي آمريكا و دكتر اميني.

چستر باولز مشاور ويژه و دستيار نزديك جان اف كندي رئيس جمهوري وقت آمريكا ازحزب دمكرات در ديدار از ايران در اين روز در بهمن ماه 1340 (11فوريه 1962) از كارهاي اصلاحي دكتر علي اميني نخست وزير وقت كه اواخر دهه 1990 در پاريس فوت شد به ويژه برنامه اصلاحات ارضي او تمجيد كرد. پيش از وي، تالبوت معاون وزير امور خارجه امريكا كه به تهران آمده بود از مبارزه دولت دكتر اميني با فساد اداري و تعقيب قضايي بيش از چهارصد مقام و كارمند دولت قدرشناسي كرده بود. قبل از او نيز اورل هريمن عضو كابينه آمريكا ضمن ديدار از ايران از برنامه اصلاحات دولت اميني تقدير بعمل آورده بود. مقامات آمريكائي صندوق بين المللي پول هم برنامه هاي صرفه جويي دكتر اميني را مورد تقدير قرار داده بودند.
دكتر اميني كه در جريان اعتصاب و تظاهرات وسيع معلمان مدارس ابتدايي و موسطه تهران در ارديبهشت سال 1340 نخست وزير شده و برجاي شريف امامي نشسته بود و شهرت داشت كه مورد حمايت رئيس جمهوري وقت آمريكاست اصلاحات خود را انقلاب سفيد نام نهاده بود.
نور الدين الموتي وزير دادگستري او بسياري از مقامات سابق از جمله ابتهاج، مهام، فرود و ... رابه اتهام سوءاستفاده هاي اداري تحت تعقيب قضايي قرار داده بود. برنامه صرفه جويي دکتر اميني هنگامي که ارتش را هم شامل شد صداي شاه را درآورد. وي فروش ارز به مسافران را محدود، ورود اشياء لوكس را تنها با ارز آزاد مجاز كرده بود و....
دكتر اميني در دوران نخست وزيري خود كه تا تيرماه 1341 ادامه داشت بيش از هر نخست وزير ديگر ايران نطق ايراد كرد و راديو دولتي مجبور بود كه نطقهاي او را به طور كامل پخش كند. تشكيل اجتماعات را در ميدان جلاليه ( پارك لاله امروز) آزاد كرده بود، ولي هنگامي كه جبهه ملي ميتينگ هاي خود را در آنجا برگزار كرد دستگيري ها آغاز شد كه اميني آن را به حساب شاه و عوامل او گذاشت. در زمان دكتر اميني از سانسور مطبوعات تا حدي محسوس كاسته شده بود. در همين زمان بود كه مهندس مهدي بازرگان با اطلاع دكتر مصدق كه در احمدآباد (و عملا در حالت تبعيد) بود نهضت آزادي ايران را تاسيس كرد.
دكتر اميني با وجود حمايت هاي آمريكا از او، بعدا گله كرد كه دولت آمريكا در طول حكومت او تنها 60 ــ 70 ميليون دلار به ايران كمك كرده بود. وي در ماههاي بهمن و اسفند 1340يك سفر طولاني به اروپا انجام داد، ولي موفق به دريافت كمكهاي مالي قابل توجه از اروپائيان نشد.
بر سر بودجه ارتش با شاه اختلاف شديد پيدا كرد كه گفته شد شاه شكايت او را به حاميانش در واشنگتن كرده بود و بالاخره بر اثر همين موضوع هم كناره گيري كرد و اسدالله علم جاي اورا گرفت.