از کشف حجاب بیشتر بدانیم

از کشف حجاب بیشتر بدانیم


 اگر می خواهید از کشف حجاب و سیاست رضاشاه در بی حجاب کردن زنان ایرانی بدانید به منابع زیر مراجعه نمایید:
1 -  تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378. این كتاب در دو قسمت مقدمه در نود و چهار صفحه و اسناد در ششصد و هجده صفحه به همراه تصاویری از جریان كشف حجاب در پایان انتشار یافته است. در این كتاب دویست و هشت سند تاریخی ارزشمند، از روزگار پهلوی اول بازنویسی و به همراه نمونه‌ای از اصل اسناد ارایه گردیده است.
2 - واقعه كشف حجاب، اسناد منتشرنشده از واقعه كشف حجاب در عصر رضاخان، به كوشش سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران، 1371. این كتاب هم شامل دویست و بیست و شش سند تاریخی به همراه متن اصلی از جریان كشف حجاب در دوره‌ی رضاشاه است.
3 - خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه كشف حجاب ، 1313 تا 1322) مدیریت پژوهش و آموزش، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371. در این كتاب اسناد روند اجرایی كشف حجاب عمدتاً اسناد وزارت كشور (شامل پانصد و هفتاد و یك سند) از شهرهای مختلف انتخاب و بازنویسی گردیده است. در پایان كتاب شش قطعه عكس مربوط به موضوع كتاب نیز مندرج است.
4 -  حكایت كشف حجاب ، دو جلدي ، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1381. مؤسسه قدر ولایت در این كتاب اسناد و خاطراتی از جریان كشف حجاب را گردآوری و با مصاحبه‌های جدید به صورت موضوعی تدوین و منتشر نموده است.
5 - كشف حجاب، زمینه‌ها، پیامدها و واكنش‌ها، مهدی صلاح، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384. كتاب فوق جدیدترین پژوهش پیرامون كشف حجاب در ایران است كه محقق با بهره‌گیری از منابع تجددگرایی و كشف حجاب در دوره‌ی رضاشاه، زمینه‌ها و مقدمات اعلام كشف حجاب و چگونگی اجرای آن، سیر كشف حجاب در نواحی مختلف ایران، واكنش‌های اجتماعی در برابر كشف حجاب، و سرانجام پیامدهای كشف حجاب را بررسی نموده است. در كتاب تصاویر از اسناد و عكس‌های منتشرشده در مطبوعات دوره‌ی پهلوی اول هم درج شده است.
6 - كشف حجاب، فاطمه حیدریان، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1379. این كتاب كه مجلد هفتم از مجموعه دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای جوانان به حساب می‌آید روایت ساده و روانی را برای مخاطب از جریان كشف حجاب ارایه داده است.
7 - سیاست و لباس (گزیده اسناد متحدالشكل شدن البسه 1307 تا 1318به كوشش سید محمدحسین منظورالاجداد، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1380. دكتر سید محمدحسین منظورالاجداد از اساتید به نام سندشناسی در كتاب فوق بیش از سیصد سند تاریخی را كه بخش مهمی از آن به تغییر لباس زنان و كشف حجاب و لباس روحانیت مربوط می‌شود، گردآوری و بازنویسی نموده‌اند. مؤلف تصریح نموده این تعداد حجم اندكی از اسناد این موضوع است كه به علت عدم فهرست‌نویسی اسناد شهرستان‌ها به این میزان بسنده شده است.
8 - رسایل حجابیه (شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت كشف حجاب)، دفتر اول و دفتر دوم، رسول جعفریان، قم، انتشارات دلیل ما، 1380. استاد جعفریان از تلاشگران عرصه پژوهش تاریخ و فرهنگ اسلامی در كتاب فوق پس از ذكر مقدمه‌ای مبسوط بیش از سی رساله حجابیه‌ای كه توسط علما و فقهای شیعه در ایران نگاشته شد، گردآوری و منتشر نموده است . برخی از این رسایل خود شامل چند رساله هستند. از موارد جالب توجه در این كتاب تهیه و درج كتاب‌شناسی حجاب است كه از ضروریات اهل تحقیق به شمار می‌رود. جعفریان گزارشی از این دو جلد كتاب مفصل (1450 صفحه) را با نام داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب در دویست و نود صفحه در سال 1383 در مركز اسناد انقلاب اسلامی انتشار داده‌اند.
9 - كشف حجاب، نشست تخصصی، با حضور مهستی ابوذرجمهری، حوریه سعیدی، مهدی صلاح، عبدالمجید معادیخواه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384. مؤسسه پژوهش‌های سیاسی در سلسله نشست‌های تخصصی كه برگزاز نمود در نشست چهارم با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران به بررسی كشف حجاب پرداخت كه مجموعه سخنرانی این نشست تخصصی در كتاب فوق ارایه شده است.