اقدامات خانواده راكفلر براي كمك به شاه در تبعيد پس از فرار از ايران در سال 57 (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:445    عنوان مطلب:  اقدامات خانواده راكفلر براي كمك به شاه در تبعيد پس از فرار از ايران در سال 57 
نلسون و ديويد راكفلر از مدتي پيش تشكيلات خود را در اختيار شاه قرار داده بودند. در ژانويه 1979(دي1357)نلسون راكفلر، رابرت باب آرمائو(Robert Bob Armao) را به عنوان مامور ويژه به تهران فرستاد. ماموريت او اين بود كه روابط عمومي شاه را از لحاظ بين المللي بهبود بخشد. از آن پس آرمائو به عنوان يك رئيس دفتر لايق و قدرتمند به خدمت شاه درآمد و پس از آنكه شاه ايران را ترك گفت سفرهاي شاه را از يك بندر به بندر ديگر برنامه ريزي مي نمود. او كه شخصيتي استوار و مرموز بود قبلا سمت مشاور امور كارگري و سخنگوي رسمي تشريفاتي راكفلر را در شهر نيويورك به عهده داشت. آرمائو به شاه نيز بي نهايت وفادار بود.