موج انقلاب در روستا

به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت قم                   
تاريخ: 3/12/2536
از : 20 ه‍ 22                               
شماره: 48 ـ 1/04
موضوع: ابراهیم یعقوبی فرزند احمد
پیرو: 2ـ 108 ـ 1/4 0 ـ 7 ـ 30/11/2536
طبق اطلاع واصله در روز 29/11/2536 از طرف عده ای از اهالی روستای محمودآباد ساوه به مناسبت چهلمین روز حادثه اخیر قم ختمي در همان روستا منعقد و شعارهایی برخلاف مصالح کشور و بدگویی از شخص اول مملکت می‌نموده‌اند گفته می‌شود اغلب اهالی قریه مزبور نوارهای مضره و تحریک آمیز با خود داشته و دارند لذا احتمال دارد شخص نامبرده هم اعلامیه ارسالی در نامه پیروی را و احیاناً اعلامیه‌های دیگر را از قریه مذکور جهت پخش و توزیع به ساوه آورده بود. ضمناً یک قطعه عکس نامبرده هم به پیوست ارسال می‌گردد.
آقای تربتی شرحی به ژاندارمری نوشته شود مراقبت گردد.
ارزیابی خبر: به احتمال قوی صحت دارد
نظریه: جهت آگاهی و اقدام لازم