بنيانگذار روزنامه اطلاعات

او در عين حال، تحصيلات را در خارج از محيط مدرسه ادامه داد و به تكميل زبان خارجه و فراگرفتن رشته‌هاي مختلف پي گرفت.
زندگي سياسي مسعودي از اوايل 1300 ش. آغاز شد. در اين سال وي «مركز اطلاعات‌» رادر خيابان علاءالدوله سابق (فردوسي‌) داير كرد. اين مؤسسه تا سه سال داير بود و اخبار داخله وخبرهاي خبرگزاري‌هاي خارجي را كه به وسيله مخبرين خود كسب مي‌كرد، دراختيار نشريه و مجلات پايتخت مي‌گذاشت‌. چندي بعد تصميم گرفت براي اولين بار روزنامه يوميه عصر را منتشر سازد. در تير 1305 امتياز روزنامه اطلاعات به نام وي صادر شد و مركز اطلاعات به روزنامه اطلاعات تبديل شد.
اولين شماره اين روزنامه، عصر 19 تير 1305 منتشر شد. مجموعه اخبار و گزارش‌هاي اين شماره عبارت بود از: مقاله‌اي در معرفي «مركز اطلاعات‌»، گزارش جلسه افتتاحيه مجلس ششم‌، متن نطق افتتاحيه رضاشاه در جلسه مجلس‌، خبري در مورد قيام مردم مراكش وخبري درباره انتشار بيماري وبا در هند.
روزنامه اطلاعات تا چند سال به صورت يك برگ، هر روز منتشر مي‌شد و عباس مسعودي در هر برگ نام خود را به عنوان صاحب امتياز در بالاي صفحه مي‌نوشت. وي بعد از انتشار اولين نسخه روزنامه با مشكلات زيادي مواجه شد به طوري كه ناگزير شد شماره دوم آن را يك ماه بعد در 19 مرداد منتشر كند.
از آن سال تاكنون هر روز عصر روزنامه اطلاعات مرتباً منتشر مي‌شود. فعاليت‌هاي پارلماني مسعودي از 1314 ش. آغاز شد. در اين سال، وي به وكالت دوره دهم مجلس شوراي ملي از تهران برگزيده شد و شش دوره متوالي تا پايان دوره پانزدهم در آن سمت باقي ماند. در 1328 ش. كه انتخابات مجلس سنا براي اولين بار در تهران برگزار شد، با سمت سناتوري تهران به اين مجلس راه يافت و در سال‌هاي بعد نيز تازمان مرگ سناتور بود.
عباس مسعودي سرانجام روز سه شنبه27 خرداد 1353، در 73سالگي با سكته قلبي فوت كرد.