شاهنشاه ایران بخاندان مرحوم آیت الله آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی طاب ثراه اهمیت می دهد

متجاوز از یک هفته قبل تلگرافاتی از طرف حجة الاسلام‏ بهبهانی در تهران به حضرات علماء نجف مخابره و آنها را از اهمیتی که شاهنشاه ایران نسبت باولاد فقید مسلمین آیت اللّه‏ آقا سید ابو الحسن قائلند آگاهی میداد و نیز تمایل ذات ملوکانه‏ را با خراج بازماندگان ایشان از لباس عزا و ماتم بمناسبت گذشتن‏ یکسال از فوت آن مرحوم و اینکه معظم له نماینده‏ای از طرف‏ خود برای منظور فوق به مجلسی که حسب المعمول تشکیل‏ خواهد شد گسیل خواهند فرمود همگی را قرین استحضار ساختند بنابراین روز عید غدیر آقای کیوانی کاردار سفارت شاهنشاهی‏ ایران در بغداد بنمایندگی از طرف ذات قرین الشرف با آقای‏ صدیق کنسول شاهنشاهی ایران در کربلا به نجف وارد و در آنجا آقای ظلی‏پور کنسول شاهنشاهی در نجف بآنها پیوست‏ و در معیت نامبردگان در مجلسی که در منزل آقای حاج آقا حسین‏ فرزند آیت اللّه اصفهانی بمنظور پیش گفته از عموم علماء و دانشمندان انعقاد یافته بود حضور بهمرسانیدند.
آقای کیوانی پس از ایراد نطقی که ذیلا مندرج است‏ هدیهء شاهنشاه ایران را که عبارت از سه عصای طلائی جواهرنشان‏ و بسیار گرانبها بود به بازماندگان آن مرحوم تسلیم نمودند. بدین تفصیل که دو تای از این عصاها به جنابان فضیلت‏مآبان آقا سید علی و آقای حاج آقا حسین و سومی نیز بنوهء آن مرحوم داده شد.
اینک متن سخنرانی جناب آقای کیوانی.
«بمناسبت گذشت یکسال بر وفات مرحوم مغفور حضرت‏ آیت اللّه آقای سید ابو الحسن اصفهانی طاب ثراه ارادهء اعلیحضرت‏ همایون شاهنشاهی بر آن تعلق گرفته که لباس عزا و ماتم را از تن فرزندان آنمرحوم درآورند و افتخار قایم باین امر مهم‏ نصیب اینجانب گردید و اینک عصاهای سه‏گانه را که از طرف‏ اعلیحضرت شاهنشاهی بهمین مناسبت مرحمت شده تقدیم مینمایم‏ بطور حتم یقین میدانم که این مصیبت بزرگی که بعالم اسلامیت‏ وارد آمده فراموش‏ناشدنی است ولی چون نظام عالم بر اساس‏ حیات و ممات بنا نهاده شده لذا چاره‏ای جز تکیه بر عصای صبر که بازماندگان و تسلیم بقضاوقدر نمیباشد بنابراین چه خوبست‏ که بازماندگان آنمرحوم تکیه بر عصای صبر نموده خویشتن‏ را تسلیت دهند و در این روز فرخنده‏ای که از بزرگترین اعیاد اسلامی بشمار است و دولت ایران باین روز عظیم قرین مباهات‏ و افتخار میباشد که فرزندان آنمرحوم مغفور این ارادهء شاهانه را بحسن قبول تلقی و از این بس لباس عزا و ماتم را از خود دور ساخته و با توجه به رمزی که در این عصاهای اهدائی‏ است بحول و قوهء الهی تکیه بر آنها نموده و از نعمت صبر و شکیبائی برخوردار گردند:
در پایان سلامتی و سعادت و عزت آقایان را از پروردگار یکتا خواستار و بمناسبت این عید سعید از طرف اعلیحضرت‏ همایون شاهنشاه و دولت ایران بتمامی بستگان آن مرحوم از قم-بقلم آقای حیدر علی قلمداران
آیا متدینین ما دروغ نمیگویند؟!
ماه محرم است در این ماه و ماه صفر مجالس سوگواری و تعزیه‏داری از سایر ماهها بیشتر برپاست.روضه‏خوانهای ما با یادگرفتن چند شعر از جودی و ریاض الحسینی خود را وارث‏ باستحقاق منبر و محراب میدانند در این ماه در اول هرمنبر خود میگویند صلی اللّه علیک یا ابا عبد اللّه یالیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما و در آداب و اعمال ماه محرم نیز وارد شده که در این‏ ماه این ذکر بسیار گفته شود.اگر تمام آن روضه‏ها و اشعار و حتی گریه کردن ما دروغ نباشد تکرار این ذکر مسلما دروغ‏ است و ما بسید الشهداء(ع)دروغ میگوئیم همچنانکه بخدای‏ سید الشهداء هم دروغ گفته‏ایم ما در هرشبانه‏روز اقلا ده مرتبه‏ بخدا میگوئیم
ایاک نعبد و ایاک نستعین
(تنها ترا عبادت میکنیم‏ و فقط از تو استعانت و کمک میجوئیم)در حالیکه هرروزه هزار کس و ناکس را عبادت و از هربی‏سروپائی استعانت میکنیم. همچنین اگر هم بر فرض محال با سید الشهداء در وقعهء کربلا بودیم هرگز از او متابعت نکرده نه تنها جان در راهش قربانی‏ نمینمودیم بلکه شاید العیاذ باللّه خود یکی از قتلهء آن‏جناب‏ بودیم.
در انجام تکالیف الهیه زمان و مکان شرط نیست فقط وجود شرایط ایجاب تکلیف مینماید شما در هرجا باشید وقتی‏ ظهر شد واجب است نماز بخوانید و وقتی مسکین و گرسنهء یافتید باید زکوة خود را باو بدهید دیگر شخص معین و وقت معلوم‏ لازم ندارد ما اگر راست میگوئیم و آرزو میکنیم که با حسین‏ ابن علی علیهما السلام شهید میشدیم امروز چه چیزش از زمان‏ آنحضرت کمتر است باید دقت کنیم و ببینیم چه شرایطی موجب‏ قیام حسینی و ایجاد آن رستاخیز عظیم شد مگر جز این بود که‏ پسر پیغمبر(ص)میدید احکام الهی دستخوش تفسیر و تاویل دستگاه‏ اموی و سنت نبوی در معرض تغییر و تبدیل است غیرت حسینی‏ بخود نمیخرید که یزید شراب‏خوار در رأس امور مسلمین و متصدی خلافت و حکومت اسلام باشد.
در حالیکه یزید تظاهر بمسملمانی مینمود نمازهای خود را در پنج وقت بجماعت در مسجد در ملاء مسلمین بجا میآورد حدود و قوانین الهی تا حدی اجراء میشد زانی را رجم کرده و سارق‏ را دست میبریدند.مساجد مسلمین معمور و ماذنه در هرصبح و شام‏ بآهنگهای موزون اذان مشحون بود اما امروز ما انتظار نداریم‏ شاهنشاه اسلام در مساجد و معابر در حال رکوع و سجود دیده‏ شود اما انتظار داریم نخست‏وزیر یا یک وزیر یا یک وکیل و یا یک رئیسی لااقل از کارمندان این دولت شیعی اسلامی در مساجد حاضر شوند نمی‏گوئیم چرا بشاربین خمر حد نمیزنند همین قدر»
بقیه در صفحه 17 و سایر حجج اسلام و حضار در این محفل شادباش میگویم».
این سخنرانی از طرف عموم علماء با خرسندی کامل‏ تلقی و همگی از بذل توجه خاص و مراحم اعلیحضرت همایونی‏ عمر و عزت و موفقیت و سلامتی ذات شاهانه پایان یافت.