دكتر سيد جواد صدر

        سيدجوادصدر فرزند محسن صدرالاشراف در سال 1291ش در تهران متولد شد. وي تحصيلات ابتدائي و متوسطه خود را در تهران و در مدارس اتحاديه، علميه، ادب، اقدسيه و دارالفنون به پايان رسانيد. وي از دانشگاه تهران ليسانس خود را در رشته حقوق اخذ كرد. سپس براي ادامه تحصيل در سال 1314 راهي فرانسه شد و در سال 1318 به دريافت درجه دكتري نايل شد.
       پس از بازگشت به ايران ابتدا در وزارت كشور مشغول به كار شد و پس از دو سال به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. از سال 1324 الي 1326 دبير يكم سركنسولگري سفارت ايران در فلسطين بود. با روي كار آمدن عبدالحسين هژير در سال 1327 به سمت رياست دفتر نخست‌وزير منصوب شد و اين سمت را در دولتهاي ساعد، منصورالملك و تا اواسط نخست‌وزيري رزم‌آرا حفظ كرد. وي در سال 1329 به رياست اداره دفتر وزارتي وزارت امور خارجه و به فاصله كوتاهي به مديريت كل سهامي وزارت كشور انتخاب گرديد. با شروع انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي در سال 1331 جواد صدر نامزدي خود را از محلات و كمره اعلام كرد و با نماينده پيشين منطقه يعني شهاب‌الدين خسرواني به رقابت برخاست. اما كوششهاي صدر به نتيجه‌اي نرسيد و سرانجام حريف بر صدر پيروز شد.
      از ديگر مشاغل صدر تا سال 1342، بازرس وزارتي وزارت كار و رئيس اداره عهود و امور حقوقي، عضو هيئت نمايندگي ايران در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1333، كاردار سفارت ايران در بلگراد، مقام دوم سفارت ايران در مادريد، معاونت پارلماني وزارت كشور، معاون سياسي و پارلماني وزارت امور خارجه، سفير ايران در ژاپن را بايد نام برد.
       ورود واقعي صدر به صحنه سياست اززماني است كه در كانون مترقي كه يك تشكل وابسته به آمريكا بود توسط منصور در سال 1339 تاسيس شد و در سال 1342 كه منصور كابينه خود را تشكيل داد اكثريت كابينه وي با اعضاي كانون مترقي بود. دكتر صدر نيز در اين كابينه به وزارت كشور و معاونت نخست‌وزير منصوب شد. در سال 1342 منصور دكتر صدر را به عنوان وزير كشور براي خاتمه دادن به تبعيد امام خميني كه در قيطريه تهران به سر مي‌برد مأمور كرد. به همين منظور دكتر صدر به ملاقات امام خميني رفته و از طرف دولت به امام ابلاغ كرد به هر نقطه كه مايل باشند مي‌توانند بروند. امام نيز پس از چند روز به قم حركت كردند. از ديگر وقايع مهم دوران وزارت كشوري وي دستگيري و محاكمه سران عشاير فارس و سركوب اين قيام، آغاز مرحله دوم اصلاحات ارضي در تهران، تصويب طرح مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي و تبعيد مجدد امام به تركيه، گران شدن بنزين و نفت كه منجر به اعتصاب رانندگان شد، كه دولت موفق به شكست اعتصاب و سركوب اعتراض آنان گرديد.
     از اقدامات وي در وزارت كشور، تغييرات عمده در ساختار اين وزارتخانه بود. او ادارات شش‌گانه استانها را منحل كرد و وزارت كشور را به 5 قسم تقسيم نمود. با ترور منصور و روي كار آمدن اميرعباس هويدا وزارت كشور براي مدت كوتاهي برعهده صدر نهاد شد و در دولت بعدي هويدا تا سال 1347 وزير دادگستري بود.
      جواد صدر پس از عضويت در كانون مترقي به حزب ايران نوين پيوست او همچنين فراماسونر و عضو لژ فروغي بود. پس از انقلاب اسلامي وي دو بار زنداني شد. پس از مدتي آزاد گشت و در تابستان 1379 بر اثر بيماري سرطان در تهران درگذشت.