تماس ايالات متحده با امام خميني و موافقت يا عدم توافق شاه با آن (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:81    عنوان مطلب: تماس ايالات متحده با امام خميني و موافقت يا عدم توافق شاه با آن
موضوع ديگر ي كه در گوادلوپ براي ما مطرح بود اين بود كه آيا ايالات متحده آمريكا بايد با آيت الله خميني تماس بگيرد يا نه. سايروس ونس با حمايت از اظهارات سوليوان چندين بار ما را بدين كار توصيه كرد. رئيس جمهور و من با يكديگر مذاكره كرديم و من به سايروس ونس گفتم بايد اطمينان حاصل كند كه شاه با يك چنين اقدامي موافق مي باشد. سايروس بازگشت و به ما اطلاع داد كه شاه با اين عمل موافقت كرده است سپس براي اينكه مدتي از اين دست به آن دست كنم تقاضا نمودم كه تصميم نهايي در مورد اين موضوع تا هنگام بازگشت رئيس جمهور به واشنگتن به تعويق افتد... من گفتم كه اين به ما فرصت كامل مي دهد تا درباره موضوع به بحث بپردازيم. نگراني من اين بود كه يك چنين روشي روحيه رهبران ارشد ارتش را ضعيف كرده و مهاجرت آنان از كشور را افزايش دهد.