فریب خوردن سران فرقه ی دمکرات اذربایجان

با این مقدمات پس از تفکر و نقشه کشیدن قوام برای آرام ساختن دکتر جاوید و شبستری که از رهبران فرقه ی دموکرات آذربایجان بودند، متوسل به پول شد و خواست با تطمیع، شبستری و دکتر جاوید را وادار به تسلیم در مقابل نظریات خود کند. به زودی این نقشه به مورد اجرا درآمد. قوام السلطنه رسماً به آن ها پیشنهاد کرد که خوب است از لجاجت دست بردارند و آتیه خود را تأمین کنند. به این منظور یک جواز چای به نام یکی از رابط های فرقه ی دموکرات صادر شد و با فروش این جواز، به هر کدام از این دو نفر یکصد تومان رسید. دکتر جاوید و شبستری هر چند که در مذاکرات خود با دولت پس از اخذ جواز چای کمی نرم شده بودند، معهذا به قوام گفتند ما برای استراحت کوتاهی به رامسر خواهیم رفت و در مراجعت باز مذاکرات را درباره ی خودمختاری آذربایجان دنبال خواهیم کرد. این بار قوام نقشه ی دیگری طرح کرده و برای به زانو درآوردن سران لجوجِ فرقه ی دموکرات آن را به مورد اجرا درآورد.
 
ترفند قوام
 این دو رهبر فرقه ی دموکرات به رامسر رفتند و در هتل رامسر اقامت کردند و سرگرم استراحت شدند. تا این که یک روز بعد از ورودشان به هتل چشم دکتر جاوید به دو نفر زن زیبا افتاد که در گوشه سالن نشسته بودند و مشغول خوردن میوه بودند. شبستری به دکتر جاوید می گوید: زنان زیبایی هستند. سرانجام این دو رهبر فرقه دموکرات بعد از چند برخورد و خنده و سلام با آن ها مشغول صحبت شدند، یکی از زنان از آنان نام و شغلشان را سؤال می کند. دکتر جاوید جواب می دهد: من دکتر جاوید رئیس فرقه دموکرات آذربایجان و حکمران کل آذربایجان و این آقا شبستری رئیس مجلس ملی آذربایجان هستند.
 هنوز دکتر جاوید جمله ی خود را تمام نکرده بود که زنان باران فحش و ناسزا بر سر دکتر جاوید و شبستری می بارند و داد و فریاد راه می اندازند و می گویند: «شما خائن و وطن فروش هستید... ای بی شرف ها دست از سر ما بردارید» پس از گفتن این جملات آن ها را ترک کرده و می روند.
 آن ها بر این می شوند که به هر قیمتی است این دو زن زیبا را تصاحب کنند. عصر، آن دو زن از گردش به هتل برمی گردند، در یک موقع مناسب دکتر جاوید خود را به آن ها می رساند و از آن ها تقاضا می کند با هم نوشیدنی بخورند. زنان زیبا به این شرط که آن ها قول بدهند که دیگر به کشور خود خیانت نکنند، آن ها را می پذیرند و سرگرم صرف مشروب می شوند. دکتر از آن ها می پرسد ما چطور به شما ثابت کنیم که به وطن خود خیانت نخواهیم کرد. آن دو زن نگاه معنی داری به هم رد و بدل می کنند و می گویند شما باید به ما قول بدهید که خادم ایران و به دولت مرکزی وفادار هستید. دکتر جاوید و شبستری که سرمست بودند اظهار می دارند ما همیشه به کشور وفادار و مطیع دولت مرکزی هستیم و خواهیم بود و حاضر هستیم سند کتبی بدهیم به شرط آنکه امشب را با هم باشیم. سرانجام دکتر جاوید کاغذی به این مضمون می نویسد: «ما نوکر مطیع اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی و خادم دولت مرکزی می باشیم و سران فرقه دموکرات را خائن می دانیم».
 فردای آن روز آن دو خانم از هتل خارج شدند و دیگر مراجعت نکردند و به تهران آمدند و دکتر جاوید و شبستری هم برای مذاکرات با دولت مرکزی به تهران بازگشتند. به زودی باب مذاکرات شروع شد. چون این بار دو رهبر فرقه دموکرات آذربایجان در مذاکرات گرایش به نرمی نشان نداند، قوام السلطنه نامه ای نشان آن دو داد. آن ها با حیرت آن نامه را که در هتل به آن دو زن داده بودند اکنون در دست نخست وزیر می دیدند.
 اما اینکه چطور این نامه به دست قوام رسیده بود، گویا قوام به یکی از نزدیکان خود دستور داده بوده است که دو نفر زن برای این منظور آماده کند. آن شخص این دو زن را پیدا کرده و آنان را برای این مأموریت به هتل رامسر همراه خود برده و با دادن تعلیمات لازم، این نقشه به طور دلخواه قوام عملی گردیده بود.
 این دو زن وقتی به تهران مراجعت کردند به وسیله ی همان شخص مذکور نامه را برای قوام فرستادند و او را در اجرای نقشه اش یاری کردند. قوام هم برای هر یک از این زن ها هزار و پانصد تومان پول فرستاد ولی عجیب تر آنکه هر دوی آن ها از پذیرفتن پول خودداری کردند و در جواب گفتند که ما برای استقلال و حاکمیت ایران خدمت کردیم و احتیاج به دریافت مزد نداریم. به وسیله ی همین کاغذ بود که جاوید و شبستری از ترس انتشار آن حتی موقعی که به آذربایجان رفتند برای دولت مرکزی جاسوسی می کردند و در کارهای دولت پیشه وری اخلال تولید می کردند، چنانکه موقعی که ارتش وارد آذربایجان شد این دو نفر با تصمیم پیشه وری دائماً با مقاومت مخالفت کردند و شخصاً به استقبال ارتش آمدند.
 ابزارتولید علم تنها دراختیارغرب نیست
 امیر رضوی: تولید علم در ایران، با تاریخ کشورمان پیوند عمیقی دارد.توجه فراوان به علم و عالم و وجود کتابخانه ها و مراکز حفظ و نگهداری از کتابها و اسناد تاریخی و نیز توجه به منزلت و جایگاه والای علم از قرنها پیش، همه شاهدی بر این ادعاست؛
جامعه ای دانایی محور که مردم آن عقل جمعی و اجماع را مورد توجه بسیار قرار می داده اند.هنوز تولیدات علمی دانشمندان و مفاخر این سرزمین مبنای تازه ترین تحقیقات در پیچیده ترین پژوهشگاه های دنیا قرار می گیرد و به همین دلیل مرهون تلاشهای آنهاست.
 امروزه پیشرفتهای روزافزون درعرصه فناوری که با مدد همین تولیدات علمی به دست آمده ضرورت تلاش بیشتر برای عقب نماندن از این قافله شتابان و پاسداشت دستاوردهای پیشینیان ما را اجتناب ناپذیر ساخته است.از سویی لزوم توجه به علم سنجی و تعیین شاخصهایی که از آن با عنوان معیارهای اساسی در تعیین میزان تولیدات علمی یاد می شود، به درک واقعی از نیازهای جامعه و ارایه تصویری جامع از آن کمک خواهد کرد.
 انتشار شاخصهای علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات علمی متفاوت است، خود می تواند عنصری مفید و کارآمد برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد.
در حال حاضر افزون بر آنچه به آن اشاره شد شمار مقالات علمی نمایه شده و نیز استنادهای مرتبط با آن را باید شاخصهای بنیادین در تولید علم در سطح جهان دانست.
 در چنین شرایطی عده ای همچون برنامه ریزان و سیاستگذاران جبهه علمی کشور معتقدند روند تولید علم در ایران بویژه در شاخه علوم محض طی دهه اخیر رشد و پیشرفت در خور توجهی داشته است و این روند، افقی روشن از فضای علمی پژوهش کشور ترسیم می کند و تداوم همین روند رو به رشد می تواند در سالهای آتی ما را به تولید قابل توجهی ازعلم در شاخه علوم محض در جهان برساند.
 
جایگاه علمی ما
 
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به پیشرفتهای علمی کشورهای مختلف از رشدی می گوید که کشورمان توانسته است در تولید علم جهانی از آن خود کند.
 به گفته وی فرآیند رشد تولیدات علمی دراثر برنامه های سازنده و مؤثر مقامهای آموزش عالی کشورهمچنان ادامه دارد و ایران با تلاش دانشمندان و پژوهشگران، رتبه در خور توجه خود را در تولید علم احراز خواهد کرد.
دکتر جعفر مهراد می گوید: سال گذشته میلادی به ترتیب کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا بودند، اما در دو ماه اول سال 2012 میلادی، چین با تولید 15هزار و 254 مقاله (16.623 درصد از کل تولید علم جهان) نسبت به آمریکا که 11 هزار و 98 مقاله تولید کرده است در جایگاه اول تولید علم جهان قرار گرفت و طبق آمار ISI ایران نیز با تولید هزار و 800 مقاله در این پایگاه توانست رتبه تولید علم خود را از بیستم به رتبه نوزدهم بهبود بخشد والبته ترکیه که درسال 2011 در جایگاه 18 تولید علم جهان قرار داشت طی این مدت با تولید هزار و 898 مقاله جایگاه خود را همچنان حفظ کرده است.
وی می گوید: کشور سوئد نیز که در سال 2011 بین ترکیه و ایران در رتبه 19 جهان قرار داشت، در سال 2012 میلادی با تولید دو هزارو 65 مقاله به رتبه 17 تولید علم جهان صعود کرده است.

درکی صحیح از موانع تولید علم
 
به نظر می رسد حال که تعریف دقیقی از جایگاه علمی کشورمان از منظر تولیدات علمی وجود دارد کافی است برای حفظ و نیز ارتقای این جایگاه شناختی صحیح نیز از موانع تولید علم به دست آوریم.این درک صحیح می تواند عوامل رکود در این زمینه را شناسایی کرده و راه های از میان برداشتن آن را به جامعه علمی و احیاناً سیاستگذاران و برنامه ریزان این حوزه یادآور شود.
دکترمظفر رحمتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما یکی از آفات تولید علم در کشورمان را نگاه بدبینانه به توسعه علمی جوامع شرقی و بحران فراموشی هویت تاریخی مان می داند.
 به گفته وی حتی در میان جامعه علمی دانشگاهی نیز می توان گروهی را یافت که هیچ گونه ارتباطی با گذشته علمی مان ندارند.این عده که علم و پیشرفتهای علمی آن را تنها مرهون تلاش نظریه پردازان غربی می دانند به رویکردی اقتباسی از علوم قایل هستند. این عده درست مثل گروهی که وارد کننده مصنوعات دیگران اند علمی را مورد وثوق و اعتماد می دانند که توسط غرب تولید می شود آنها به این بهانه که اصولاً ابزار تولید علم در انحصار غرب است نه به طراحی و نه به برنامه ریزی برای تولید علم باور ندارند. به باور اینان بهترین تولیدات علمی داخلی اگر فاقد ارجاع انگلیسی باشد، علمی نیست .
 طبیعی است که در چنین فضایی که انگیزه ای برای تولید وجود ندارد نمی توان انتظار خلاقیت های علمی داشت، غافل از آنکه متون و نسخ قدیمی ما مملو از آرای علمی و نظریه های شگرف علمی است که اگر به درستی مطالعه و در خصوص آنها تدبر شود می تواند مبنای بسیاری از پیشرفتهای عظیم علمی باشد .این ذخایر عظیم و مغفول مانده را باید گروهی از صاحبنظران دانشگاهی استخراج و در اختیار پژوهشگران قرار دهند.
وی معتقد است، نبود نیاز برای انجام تحقیقات نیز آسیب و آفتی است که روند تولیدات علمی را تهدید می کند.
 وی اضافه می کند: چه کسی باید نیازهای جامعه در بخشهای مختلف آنها را استخراج و به پژوهشگران گزارش کند؟ چه کسی و یا چه کسانی تاکنون انگیزه ای برای انجام این تکلیف بر زمین مانده داشته اند؟ کدام وزارتخانه در روال معمول خود این وظیفه را انجام داده است؟ اگر این گونه بود چرا باید هر از گاهی شاهد پیامدهای سوء ناشی از تصمیمات غیرعلمی مسؤولان و مدیران بخشهای مختلف و در پی آن از میان رفتن بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه های مادی و معنوی مان باشیم.
 امروزه تخصص بسیاری از کسانی که تولیت کارها را در حوزههای علمی بر عهده دارند، هیچ گونه همخوانی با مسؤولیتشان ندارد، این عده چگونه می توانند برنامه ای را برای پیشرفت و توسعه علمی کشور تدارک ببینند.حال آنکه بسیاری از متخصصان و خبرگان علمی درگیر کارهای اجرایی و مدیریتی شده اند؟
 
لزوم حمایت گسترده
 در سالی که «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته است جا دارد بیش از هر نکته دیگر حمایت گسترده از تولیدات علمی پژوهشگران داخلی مطمح نظر مدیران و برنامهریزان این بخش قرار گیرد.
 علی محمد افروز؛ پژوهشگر حوزه علوم انسانی با اشاره به اینکه محور تولیدات علمی در حوزه علوم انسانی اغالب تکراری است، می گوید: بخشی از تحقیقات این حوزه نیز که برای استفاده در اختیار نهادها و سازمانها قرار می گیرد شانس زیادی برای کاربردی شدن ندارند و نتیجه آنکه همچون بسیاری از یافته های علمی سالها در قفسه ها خاک می خورد.
 وی می گوید: یکی از آسیبهای عمده ای که در راه تولیدات علمی قرار دارد مشکلات معیشتی پژوهشگران در این زمینه است. منافع مادی بسیاری از پژوهشهایی که در حوزه علوم انسانی انجام می شود به دلیل آنکه این پژوهشها دیربازده هستند در درازمدت نصیب پژوهشگران می شود، بنابر این انگیزه کافی برای انجام این تولیدات وجود ندارد و یا اندک است.
 وی اضافه می کند؛ یکی دیگر از آسیبهایی که تولید علم را در کشور ما تهدید کرده است نبود اعتماد به قشر جوان دانشگاهی است.گروهی گمان می کنند حرفهای دقیق و معتبر و دانشهای قابل استناد را باید از زبان پیران کهنه کار شنید، غافل از آنکه راه اندازی کرسی های نظریه پردازی در شرایطی که هنوز سنت نقد و تضارب آرا به درستی در جامعه جا نیفتاده است می تواند به شنیدن حرفهای نو حتی از زبان جوانان کمک کند، البته بدیهی است که هدایت و داوری این کرسی ها بیش از همه از عهده نخبگان با تجربه بر می آید.