روز شمار روابط ايران و آمريكا

روز شمار روابط ايران و آمريكا

اين كتاب تلاشي است در جهت تبيين حدود 170 سال روابط ايران و آمريكا از ابتداي شكل‌گيري يعني از آن زمان كه نخستين تماسها از طريق ورود و فعاليت هيأتهاي مذهبي آمريكا به ايران در 1832 ميلادي ميان اتباع دو كشور پديد آمد تا پايان سال 1377.
در تكميل اين كتاب كليه منابع اسنادي، كتابخانه‌اي، روزنامه‌ها و تحقيقات و تأليفات نويسندگان مورد استفاده قرار گرفته است.
كتاب «روزشمار روابط ايران و آمريكا» در 486 صفحه و در قطع وزيري در اختيار محققان و پژوهشگران قرار دارد.