روایت‌های یک غلام خانه زاد

روایت‌های یک غلام خانه زاد

اسدا... علم، از خوانین بیرجند، و از دولتمردان متنفذ ایران در دستگاه پهلوی دوم بود. او با اعمال نفوذ پدرش، در 1323، پيشكار مخصوص محمدرضا شاه شد و اين سمت را تا اواسط 1326 ش. حفظ كرد. در اين سال از سوي قوام السلطنه به فرمانداري كل سيستان و بلوچستان منصوب شد؛ در 1327 ش. در كابينه دوم ساعد مراغه‌اي سمت وزارت كشاورزي را عهده دار شد. متن کامل

روزنامه سعادت افراد لاهیجان؛ تریبونی بر علیه قوام السلطنه

روزنامه سعادت افراد لاهیجان؛ تریبونی بر علیه قوام السلطنه

در دهه بیست و سی خورشیدی، با به جریان افتادن قانون صدور مجوز نشر روزنامه در سطح کشور بسیاری از اشخاص علاقه‌مند به روزنامه نگاری درصدد ایجاد پایگاهی مطبوعاتی بودند. متن کامل

رقابت شديد انگليس و آمريكا بر سر حفظ منافع خود در ايران

رقابت شديد انگليس و آمريكا بر سر حفظ منافع خود در ايران

عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجة رژيم سابق : در زمينه نفت رقابت انگليس با آمريكا در ايران به شدت جريان داشت . انگلستان با در دست داشتن منابع نفتي درياي شمال كه ممكن بود بتواند احتياجات داخلي خود انگليس و مقداري از احتياجات كشورهاي اروپاي غربي را جوابگو باشد ورق مؤثري درگفتگوهاي جهاني نفتي دردست داشت.متن کامل

ساواك در خارج از كشور

ساواك در خارج از كشور

عباسعلي خلعتبري وزير خارجه رژيم شاه: ساواك پيوسته سعي داشت نفوذ خود را از راههاي مختلف در تمامي قسمتهاي وزارت خارجه بگستراند. براي اين منظور علاوه بر مأموران شناخته شده و رسمي كه با عنوان سياسي اعزام مي‌شدند نمايندگان مخفي ناشناخته با پوشش‌هاي‌اداري نيز در سفارتخانه‌ها داشت.متن کامل

‌حزب ‌اقلیت

‌حزب ‌اقلیت

احزاب دولتی، از دیدگاه مردم و علاقمندان به تاریخ، اغلب ملال‌آور و بی‌فایده به‌نظر می‌رسند و البته این حس غیرطبیعی نیست؛ چراکه بوی رفتارهای فرمایشی و رسمی از آنها به مشام می‌رسد؛ اما به‌هرحال قابل انکار هم نیست که بخش مهمی از اندیشه و رفتار حاکمان یک جامعه، در احزاب و سازمانهای رسمی وابسته به آنها نمود پیدا می‌کند و شناخت این احزاب، لایه‌های زیرین حکومتها را قابل دسترسی می‌نماید.متن کامل