مسئله کشف حجاب

مسئله کشف حجاب

مسئله کشف حجاب و يا به عبارت ديگر حجاب‏برداري از سر زنان مسلمان ايران، موضوعي است که با حضور افکار متأثر از فرهنگ اروپايي در ايران شکل گرفت و با ارتباط بيشتر ميان ايرانيان و اروپاييان، نمود ظاهري يافت. بدين مناسبت تاريخ اين تفکر و بروز آن به دوران قاجاريه برمي‏گردد. متن کامل

«كرميت روزولت» و كودتاي 28 مرداد

«كرميت روزولت» و كودتاي 28 مرداد

شاه پس از پيروزي كودتاه 28 مرداد خطاب به كرميت روزولت طراح اين كودتا گفت « من تاج و تختم را از بركت خداوند، ملتم، ارتشم و شما دارم» شاه هيچ‌گاه دين خود را به كرميت روزولت فراموش نكرد و پس از سقوط نيز در مصاحبه‌هاي خود از او به عنوان « دوست من آقاي روزولت» ياد مي كرد!متن کامل

دلايل سقوط شاه از ديد كيسينجر

دلايل سقوط شاه از ديد كيسينجر

كيسينجر: ضعف اطلاعاتي سيا، تأكيد بيش از حد كارتر بر حقوق بشر، بي‌ثباتي منطقه و كم‌توجهي دولت آمريكا به بحران ايران، از مهمترين دلايل سقوط شاه در ايران بود.متن کامل

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

در جشن دو هزار و پانصدمين سال تأسيس شاهنشاهي ايران كه با برنامه ريزي صهيونيستها به اجرا درآمد، 20 پادشاه و امير عرب، 5 ملكه، 21 شاهزاده، 16 رئيس جمهور، 3 نخست‌وزير، 4 معاون رئيس جمهور و 2 وزير خارجه از 69 كشور شركت كردند. مراسم جشن در نهايت گشاده‌دستي و اسراف انجام گرفت و هزينه آن بيش از 200 ميليون دلار برآورد شدمتن کامل

رشوه‌هاي رژيم پهلوي به مطبوعات غربي

رشوه‌هاي رژيم پهلوي به مطبوعات غربي

دولت شريف‌امامي 348 هزار دلار براي رشوه به مطبوعات آمريكا اختصاص داده بود تا چهره انقلاب ايران را در خبرها و تفسيرهاي خود تحريف و مخدوش كنند.متن کامل