ضعف رژيم شاه در برابر قيام 15 خرداد به روايت فردوست

ضعف رژيم شاه در برابر قيام 15 خرداد به روايت فردوست

ساواك از تظاهرات 15 خرداد 42 هيچ اطلاعي نداشت و اويسي از رويارويي با مردم، اظهار عجز كرده بود. اگر اين تظاهرات، سازمان يافته بود و بي‌وقفه تا عصر ادامه مي‌يافت، سير اوضاع به خلع سلاح واحدهاي نظامي مي‌انجاميد و سبب فرار محمد‌رضا و سقوط او مي‌شد. هم حوادث سال 32 و هم حوادث سال 57 نشان داد كه پا به فرار محمد‌رضا بسيار خوب است….!متن کامل

گاه شمار تحولات فروردين 1340 تا فروردين 1343

گاه شمار تحولات فروردين 1340 تا فروردين 1343

در اين تقويم، رويدادهاي سه ساله حد فاصل فروردين 1340 تا فروردين 1343 كه در برگيرنده زمينه‌ها، تحولات و نتايج قيام 15 خرداد مي‌باشد، به صورت گاه شمار آمده است.متن کامل

از کشف حجاب بیشتر بدانیم

از کشف حجاب بیشتر بدانیم

نوشتار زير مجموعه اي از آثار مكتوب در زمينه کشف حجاب و سیاست رضاشاه در بی حجاب کردن زنان ایرانی كه توسط نويسندگان و محققان و پژوهشگران عرصه تاريخ به رشته تحرير درآمده ، را معرفي كرده است . متن کامل

اشغال برنامه ريزي شده

اشغال برنامه ريزي شده

حمله متفقین به ایران بر اساس منافع متفقین يك تصميم برنامه ريزي شده و قطعي ‌می نمود و ضرورتی راهبردی ناشی از وضعیت جنگ جهانی دوم و‏‎ ‎به مخاطره افتادن موجودیت امپراتوری جهانی انگلیس در صورت شكست شوروی از آلمان در‎ ‎آن مقطع تاریخی مطرح بود. متن کامل

بهائیت ابزار صهیونیسم در ایران عصر پهلوی

بهائیت ابزار صهیونیسم در ایران عصر پهلوی

در عصر پهلوی دوم، فرقه‌ بدعت‌گذار مذهبی که به طور کامل در خدمت اهداف و مقاصد یهود قرار داشت، بهائیان بودند. حضرت امام خمینی (ره) از آنان به عنوان «عمال اسراییل» یاد می‌کرد و پیوسته خطر حضور آنان را به علمای اسلام و طبقات مردم متذكر مي شد. از دیدگاه امام سازمان بهاییت در ایران، در حکم جاسوس اسراییل در منطقه بوده و در اصل برای شکستن نفوذ مذهب شیعه و روحانیت به وجود آمده بود.متن کامل