ناگفته هایی از روابط خصوصی شاه و اشرف پهلوی

ناگفته هایی از روابط خصوصی شاه و اشرف پهلوی

تاریخ در اکثر موارد گواه رفتار و کردار سلاطین بوده است. شاید درگستره تاریخ افراد فراوانی بودند که با رفتار خود باعث تحولات شگرفی شده اند شاید بهترین نمونه آن شاه اسماعیل اول صفوی باشد که دولت را به معنای خود و تشیع را به صورت رسمی در ایران اعلام نمود و در گذار چند نسل از او شاه سلطان حسین صفوی تاج شاهی صفوی را بر اثر سهل انگاری و بی توجهی به امر حکومت تقدیم محمود افغان نمود. متن کامل

هزینه غلامرضا پهلوی از جیب روستاییان

هزینه غلامرضا پهلوی از جیب روستاییان

«غلامرضا می گوید: لازم است با این پول باغ مرا کابل کشی کنید. شهردار می گوید: اما این پول مختصر برای سیم کشی چند روستاست. مدت هاست به آنها وعده داده ایم. غلامرضا فریاد می کشد: گور پدر روستاییان! فوراً باغ مرا کابل کشی کنید و پای هر چنار هم نورافکن بگذارید.» شبکه ایران-گروه تاریخ: ماجرای زمین خواری های گسترده رضا خان نزد اهل تاریخ معروف است. متن کامل

استعمارگران ملت ما را در جنگ جهاني دوم ذبح كردند

استعمارگران ملت ما را در جنگ جهاني دوم ذبح كردند

فجايع مربوط به جنگ جهاني دوم فراوان است ولي آنچه به طور كلي مي توان گفت اين است كه در جريان اين جنگ حدود 40 ميليون نفر از ميان رفتند و به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر در اثر جنگ جان باختند. در ايران نيز همان طور كه در جنگ جهاني اول حدود ده ميليون ايراني در اثر جنگ گرفتار مرگ شدند و 40 درصد جمعيت ايران از بين رفت در جنگ جهاني دوم نيز ميليون ها نفر گرفتار مرگ و ساير حوادث ناشي از جنگ شدند. متن کامل

فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه

فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه

اين كتاب مجموعه‌ای از اسناد فعالیت چپها و کمونیستها در دوره رضاشاه می‌باشد که توسط سازمان ا سناد ملی چاپ شده است. در این کتاب علاوه بر بررسی مدارک و اسناد فعالیتهای کمونیستی به دو شخصیت برتر این جریان سیدجعفر پیشه‌وری و میرایوب شکیبا توجه ویژه‌ای شده است.متن کامل

تشکیل‌ حزب‌ رستاخیز ملت‌ ایران‌ و انحلال‌ احزاب‌ سیاسی‌

تشکیل‌ حزب‌ رستاخیز ملت‌ ایران‌ و انحلال‌ احزاب‌ سیاسی‌

معرفی نظام‌ تک‌حزبی‌ از جمله‌ی‌ جدیدترین‌ نظام‌های‌ حزبی‌، نظام‌ تک‌حزبی‌ است‌ که‌ اولین‌ بار در قرن‌بیستم‌ به‌ وسیله‌ی‌ فاشیست‌ها و سپس‌ مارکسیست‌ها و نازیست‌ها به‌ کار گرفته‌ شد.متن کامل