طراحی کودتای 28 مرداد

طراحی کودتای 28 مرداد

کودتای 28 مرداد 1332 حادثه مهمی در نحوه حضور نیروهای بیگانه و استعمارگر در مدیریت کشور محسوب می‌شود.متن کامل

جنبش مسلمانان مبارز

جنبش مسلمانان مبارز

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ش، جنبش مسلمانان مبارز و سران آن از پذيرش هرگونه مسئوليتي در دولت و امور اجرايي كشور امتناع ورزيدند و حتي از ورود به احزاب بزرگ‌تر نظير حزب جمهوري اسلامي، براي حفظ اعتقادات سياسي خود، پرهيز كردند و تنها به نشر عقايد خود از طريق سخنرانيها و هفته‌نامه «امت» اكتفا كردند. متن کامل

استقلال ايران وجريان هاي روشنفکري

استقلال ايران وجريان هاي روشنفکري

موضوع استقلال، از مسائلي است که در خلال تاريخ معاصر ايران، همواره مورد توجه و يا دست کم مورد ادعاي زعمايي بوده است که داعيه تفکر و تلاش براي به سامان رسانيدن اين مرز و بوم را داشته اند. اين نگاهها از دوره قاجار آغاز شد.متن کامل

كتاب‌شناسي قيام 15 خرداد

كتاب‌شناسي قيام 15 خرداد

در اين كتاب‌شناسي، تمامي آثار و كتبي كه به صورت كلي به قيام اسلامي 15 خرداد 1342 پرداخته و يا در فصل جداگانه‌اي درباره اين قيام سخن گفته اند ، به صورت شناسنامه‌اي معرفي شده است. متن کامل

چوب اختلاف کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332

چوب اختلاف کودتای انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332

از تلخ ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است واقعه ای که ضمن برانداختن دولت ملی ایران دیکتاتوری محمد رضا شاه را تحکیم نموده و برای سالیان متمادی بیگانگان را بر مقدرات کشور چیرگی بخشید.متن کامل