نگاهي به تاريخ حجاب در ايران

نگاهي به تاريخ حجاب در ايران

پارسیان در روزگار باستان، خوش لباس بودند و شبیه مادها جامه می پوشیدند. زنان پارسي جز دو دست، باز گذاشتن هریک از قسمتهای بدن را خلاف ادب می شمردند. ایشان شلوار و پیراهن کتابی و دو لباس رو داشتند. پیراهن زنان، تزئینات بسیار داشت و به رنگهای زنده ای بود. برای پوشاندن سر ، از یک سر بند استفاده می کردند که در زیر چانه به وسیله دوبست محکم می شد. روی این سربند نیز یک روسری بزرگ به نام (مکنو) می پوشیدند.متن کامل

مسئله کشف حجاب

مسئله کشف حجاب

مسئله کشف حجاب و يا به عبارت ديگر حجاب‏برداري از سر زنان مسلمان ايران، موضوعي است که با حضور افکار متأثر از فرهنگ اروپايي در ايران شکل گرفت و با ارتباط بيشتر ميان ايرانيان و اروپاييان، نمود ظاهري يافت. بدين مناسبت تاريخ اين تفکر و بروز آن به دوران قاجاريه برمي‏گردد. متن کامل

مراحل چهار‌گانه اجراي كشف حجاب

مراحل چهار‌گانه اجراي كشف حجاب

واداشتن پليس به حمايت از بي‌حجاب‌ها، برقراري جلسات كشف حجاب در مدارس، تشويق مسئولان دولتي به كشف حجاب بانوانشان، زور و اجبار در مقابل طرفداران حجاب، مراحل مختلف روند كشف حجاب در ايران عصر پهلوي اول بود.متن کامل

كشف حجاب

كشف حجاب

در سال 1314روزنامه‌ها و مجله‌ها و جرايد مختلف كشور كه تقريباً همگي آنها تحت مراقبت شديد اداره سانسور شهرباني قرار داشتند و مديران آنها بعضا از عوامل وابسته به فراماسونري و حكومت رضاخان و يا لااقل دوست‌داران فرهنگ غرب بودند، با ارائه مقالات و اخبار و عكسهاي زنان بي‌حجاب و گاه عريان زمينه را با جديت آماده كردند تا سرانجام آخرين پرده نمايش توسط رضاخان و همسر و دخترانش به نمايش درآمد.متن کامل

صدرالاشراف: همسرم از غصه كشف حجاب، مُرد

صدرالاشراف: همسرم از غصه كشف حجاب، مُرد

محسن صدر (صدرالاشراف): خانم من به هيچ روي مايل نبود بي‌حجاب شود ولي رضا شاه اصرار داشت بي‌حجابي از مقامات شروع شود. آن شب وقتي با خانم و دخترهايم از مجلس به خانه بازگشتيم همسرم مريض شد و ديگر از خانه بيرون نيامد تا اينكه به فاصله يك سال فوت كرد و جنازه‌اش از خانه بيرون رفت...متن کامل

ستيز با حجاب در عصر رضاخان

ستيز با حجاب در عصر رضاخان

مدافعان کشف حجاب برای افکار سازی در جامعه از شگردهای مختلفی استفاده می نمودند و متأسفانه به دلیل به حاشیه رفتن تعالیم دین و مبارزه بی امان و سرکوب روحانیت بوسیله رضا خان، دست استعمارگران برای به سخره گرفتن احكام اسلام از جمله ضرورت حجاب زن مسلمان و همچنين شبهه انداختن در مسایل اسلامی باز بود.متن کامل

روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

رضاشاه در خرداد 1314ش به کليه وزرا، مديران ، رؤسا و کارمندان دولت دستور داد که هفته‌اي يک شب با خانمهاي خود در «کلوپ ايران» حضور يابند. او به حکمت وزير فرهنگ امر کرد که در مدارس دخترانه ، معلمان و دختران مي‌بايست بدون حجاب باشند و اگر زن يا دختري امتناع کرد او را به مدارس راه ندهند. متن کامل

دردسرهاي كشف حجاب

دردسرهاي كشف حجاب

در مراسم جشن نامزدي محمدرضا پهلوي كه سه سال پس از قانون كشف حجاب برگزار شد از 136 مدعو 106 نفر يا نيامدند و يا بدون همسرانشان آمدند. آنها اكثراً مدعي شدند همسرشان باردار است يا مريض است و يا در مسافرت است... اما كمي بعد عموم مدعوين را به يك مجلس روضه‌خواني و وعظ و خطابه دعوت كردند تا مشخص شود ادعاهايي كه براي غيبت بانوان خود مطرح كردند، درست بوده يا خير!متن کامل

خاطراتي از صدرالاشراف راجع به كشف حجاب

خاطراتي از صدرالاشراف راجع به كشف حجاب

در شهر کوچکشان کاشمر، رئیس شهربانی وقت (همان که مدرس را شهید کرده بود)، روی تپه مرتفعی در حاشیه شهر می‏ایستاد و با دوربین نگاه می‏کرد . تا از دور زنی را با چادر می‏دید، به پاسبان‏ها دستور می‏داد با اسب بتازند و او را بگیرند و چادرش را پاره کنند. چه بسیار زنانی که مأموران چادرشان را برداشتند و آنهااز شدت غصه و ناراحتی دق کردند و مردند.متن کامل

حجاب و بي‌حجابي

حجاب و بي‌حجابي

در زمان رضاشاه داشتن حجاب به منزله مبارزه با بي‌مذهبي و استبداد حكومتي بود. پس از سقوط رضا‌شاه نيز اگر چه حجاب آزاد شده بود اما مبارزه با آن صورت پنهان و فرهنگي به خود گرفت و عملاً زنان با حجاب حق كار در ادارات دولتي را نداشتند. متن کامل

1 ... 45678...14