پیکار شاعرانه در معرکۀ کشف حجاب

در معرکۀ پر سروصدای کشف حجاب کسی نبود که در کار، یا گرفتار نباشد و هرکسی در صنف خویش با این رویداد به گونه‌ای درگیر شده بود، مثلاً کسبۀ بازار از خانه‌نشین شدن قشر بزرگی از زنان و کسادی بازار می‌نالیدند و اولیای مکتب‌خانه‌ها از حاضر نشدن دختران بر سر درس و بی‌رونقی تعلیم و تعلم می‌گفتند.متن کامل

پهلوی اول و مسئله کشف حجاب

کشف حجاب در ایران پدیده ای ناشی از آشنایی با غرب و تجددخواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی را تجربه کرده بودند. به گونه ای که نخستین نشانه های کشف حجاب را می توان در دربار ناصرالدین شاه قاجار و سپس در محافل روشن فکری مشاهده نمود، رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضاشاه پهلوی بازمی گردد. متن کامل

ارزیابی یادمانده‌های سپهبد مبصر از قیام پانزده خرداد

قیام 15 خرداد، به واسطه علل پیدایش و عمق اثرگذاری آن بر جامعه و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران، واقعه‌ای سترگ و همیشه جاودان است؛ پدیده‌ای که به رغم نگارش صدها کتاب و مقاله پیرامون آن، همچنان نامکشوف مانده است. متن کامل

جلال‌الدین فارسی: آخوندهای درباری در زمان کودتای ۲۸ مرداد زیاد بودند/ روحانیون حامی کودتا پس از انقلاب بخشیده شدند

جلال‌الدین فارسی: آخوندهای درباری در زمان کودتای ۲۸ مرداد زیاد بودند/ روحانیون حامی کودتا پس از انقلاب بخشیده شدند

یک پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه هدف آمریکا و انگلیس از کودتای ۲۸ مرداد، مستعمره کردن ایران بود، گفت: هدف دیگر آن‌ها تحمیل قرارداد کنسرسیوم و اضافه کردن ایران به پیمان بغداد و سنتو و در عین حال ترویج فساد اخلاقی و غارت تمام منابع کشور بود. متن کامل

راهپیمایی های مردمی و کشتار رژیم

راهپیمایی های مردمی و کشتار رژیم

محمدرضا شاه همچنان به ارتش، ساواک و پشتیبانی آمریکا چشم امید دوخته بود و قصد داشت تظاهرات مخالفان را سرکوب کند.روز 20 فروردین 1357 زندانیان سیاسی «قزل حصار» در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان اعتصاب غذا کردند.متن کامل

کشف حجاب به فرمان رضاخان

کشف حجاب به فرمان رضاخان

كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ سرآغاز یك دوره سیاسی خاص همراه با تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران بود. متن کامل

داستانی تأثرآور از کشف حجاب اجباری یک زن روستایی در دوره رضا شاه

داستانی تأثرآور از کشف حجاب اجباری یک زن روستایی در دوره رضا شاه

زن، بی چارقد و بی چادر آمد و با سرعت گذشت. رویش را به جانب دیگر برگردانده بود. موهای ژولیده اش روی شانه اش ریخته بود ... از جایی که در برابر چشم ما قرار گرفت تا جایی که از نظر گم شد، بیش از چند قدم نبود، ولی همین چند قدم گویی روی تیغه کارد راه می رفت. اینکه می گویند "می خواست زمین دهان باز کند و او را فرو برد" در حق او صدق می کرد.» متن کامل

در جلسه مهم سران ارتش در ۲۲بهمن ۵۷ چه گذشت؟

در جلسه مهم سران ارتش در ۲۲بهمن ۵۷ چه گذشت؟

ارتشبد عباس قره باغی آخرین رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی ، در خاطراتش، آخرین لحطات سقوط ارتش و ساواک پهلوی را ترسیم کرده است.او نوشته است: متن کامل

كشف حجاب در تاریخ معاصر ایران

كشف حجاب در تاریخ معاصر ایران

بطور طبیعی ظهور زن در عرصه‌ی حیات ملی ایرانیان همراه حضور مرد در این سامان است، از بدو آفرینش تا به امروز، پیوستگی و وابستگی این دو به یكدیگر هویدا است.1 صاحب نظرانی كه درباره‌ی وضع زنان ایرانی و نحوه پوشش آنان در خلال تاریخ بررسی كرده‌‌اند بر این باورند كه اقوام این مرز و بوم مردمی فكور، پر تلاش و اخلاقی بوده‌اند و گواه بارز بر حیات فكری آنان اعتقاد به وحدانیت خالق و روز رستاخیز می‌باشد.متن کامل

کشف حجاب و تجدد اجباری

کشف حجاب و تجدد اجباری

کشف حجاب و تجددمآبی و فرنگیزدگی جای خود! چه اجباری در اجباری کردن اینگونه برنامهها و بهکار بردن خشونت در مسیر تجددمآبی وجود داشت؟! شاید اگر رضاشاه و اطرافیان او کشف حجاب را به سرعت اجباری نمیکردند، بعضی از اقدامات مورد قبول آنها در زمینۀ نوسازی هم در گرد و غبار خشم و غیرت مردم فرو نمیرفت، امّا گویی لازم بود که چنین رژیم مستبد و خشکمغزی از طریق همین اشتباهات در نزد مردم و تاریخ ایران بیاعتبار شود. متن کامل

123456...14